Händer som håller i en kamera

Tillstånd krävs för filminspelning, fotografering och ljudupptagning

För att skydda integriteten hos patienter, boende, närstående och medarbetare gäller ett generellt foto- och filmförbud i våra lokaler.

Syftet är att förebygga att personer hamnar på bild, film eller ljudupptagning utan sin vetskap och utan sitt medgivande. Det är också ett sätt att ge vårdpersonalen förutsättningar att utföra sitt arbete.

Tillstånd att fotografera, filma eller spela in ljud

Om du som patient, besökare et c vill fotografera, filma eller ta upp ljud i verksamheten behöver du alltid fråga personal om tillåtelse. Om andra patienter eller anhöriga finns i lokalen, och riskerar att komma med på bild eller ljud, måste dessa också tillfrågas och ge sitt skriftliga medgivande.

Om du som patient, besökare et c vill fotografera, filma eller ta upp ljud i allmänna utrymmen behöver du kontakta kommunikationschefen. Precis som ovan, om det är andra patienter eller anhöriga i lokalen som riskerar att komma med på bild eller ljud, så måste dessa tillfrågas och ge sitt skriftliga medgivande.

Mediaförfrågningar

Alla mediaförfrågningar hänvisas till pressansvarig.

Kontaktuppgifter 

Helena Ruhmén                                    
Kommunikations- och marknadschef        
Tel: 070-484 34 59                                 
E-post: helena.ruhmen@erstadiakoni.se

Maricka Allensten
Press- och pr-ansvarig
Tel: 070-355 22 36
E-post: maricka.allensten@erstadiakoni.se