Ersta sjukhus utökar ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) för att hjälpa fler

I sommar flyttar Ersta sjukhus ASIH-verksamhet in i nya lokaler på Fjällgatan 44. Samtidigt ökar kapaciteten med 30% - allt för att kunna hjälpa fler med trygg och säker sjukvård i hemmet.

Bild: från vänster, Kajsa Burlin och Karin Vretman.Bild: från vänster, Kajsa Burlin och Karin Vretman.

– Vi vill ge fler tillgång till idéburen sjukvård. I demografiska studier ser man att stockholmarna lever allt längre och att antalet invånare över 85 år ökar kraftigt. De ”äldre äldre” är den population som har de vanligaste folksjukdomarna men som också löper större risk att drabbas av andra sjukdomar som t.ex. cancer. Vi ser därmed behovet av att sjukvård kommer öka och mycket av sjukvården kan utföras i patientens hem. Ersta ASIH har lång erfarenhet och kunskap i att bedriva avancerad sjukvård i hemmet och vi gör det bra, säger Karin Vretman, verksamhetschef för Ersta sjukhus palliativa klinik där ASIH ingår.

Att bedriva vård i patientens hem är tryggt och effektivt och något som också uppskattas av närstående.

I februari fick ASIH en ny vårdenhetschef, Kajsa Burlin, som nu leder arbetet med att utöka teamen som arbetar med avancerad hemsjukvård på Ersta.

Vad innebär det att vara ASIH-patient på Ersta sjukhus idag?

– Hos oss får du trygg och kompetent vård. Vi är en stabil arbetsgrupp med mycket erfarenhet. Patienter som ansluts till oss kopplas upp till ett team bestående av specialistläkare, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. För oss är kontinuitet viktigt. Att personalen har stor kännedom om patienten skapar trygghet både för patienten och för våra medarbetare, säger Kajsa Burlin.

Nya verksamheter ger unika möjligheter

Ersta sjukhus växer nu på flera områden. Vid årsskiftet öppnade en ny gynekologimottagning och i slutet av mars/början av april öppnar också ytterligare en geriatrikavdelning samt en urologimottagning på Fjällgatan 44.

– Vi ser stora samverkansfördelar inom den egna organisationen. Med utgångspunkt i patientens behov kan vi erbjuda sömlös vård t.ex. mellan hemtjänst, vårdcentral, äldreboende, geriatrik och ASIH. På sjukhuset finns även tillgång till röntgen och lab, liksom övriga specialistkliniker.

– På ASIH har vi t.ex. möjlighet att följa patienter en tid i hemmet efter inneliggande vård på geriatriken för att skapa trygga vårdövergångar. Vi samarbetar också med vår högskola kring studenter och gemensamma forskningsprojekt, fortsätter Kajsa Burlin.

Till sist – vad ser ni mest fram emot med flytten till nya lokaler?

– Åh, vad vi har längtat. Ersta sjukhus ligger på Stockholms vackraste plats. Att personalrummet ligger med utsikt över hela stan och inloppet till Stockholm. Det kommer vara en lisa för själen efter fem år i evakueringslokaler, avslutar Karin Vretman.

Om ASIH 

Ersta ASIH är verksamma i område 4 och 5 vilket innebär Stockholms innerstad, alla Stockholms söderförorter, Lidingö, Solna, Nacka och Värmdö.

Läs mer om vår verksamhet här.

 

Mer om Ersta sjukhus

Ersta sjukhus entré

Detta är Ersta sjukhus

Ersta sjukhus är en del av Ersta diakoni och Sveriges största idéburna sjukhus. På Ersta sjukhus bedrivs högkvalitativ och specialiserad sjukvård med såväl bredd som spetskompetens. Mer information >>

en pateint anmäler sig i receptionen

Så blir du patient på Ersta sjukhus

För att bli patient hos oss krävs i de flesta fall en remiss. Läs här om hur du går tillväga >>

Sjukvårdspersonal skriver på dator

Ta hjälp av vår patientvägledare

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med verksamheter som kan hjälpa dig.