Ersta sjukhus

Geriatriska kliniken utökar antalet vårdplatser

125 nyanställda medarbetare, nya lokaler och uppstart av en helt ny typ av verksamhet på Ersta sjukhus – vad är verksamhetschef Charlotte Julius erfarenhet av hennes arbete av att etablera geriatrik på Ersta?

2023-10-03_Charlotte_Julius_226.jpgDen 10 mars 2023 godkändes vårdvalet för en geriatrisk klinik på Ersta sjukhus. Charlotte Julius rekryterades till verksamhetschef i maj och började sin anställning i augusti. Parallellt med detta sökte drygt 500 jobb till den geriatriska kliniken, intervjuer gjordes och referenser togs och i september anställdes cirka 65 nya medarbetare till Ersta sjukhus.

– Det är superkul att få vara med och bygga upp något nytt. Det positiva med att ”inget sitter i väggarna” är att man är fri att skapa något helt eget. Det som är utmanande är att allt är nytt. Roller är inte satta, ingen hittar, alla är nya på jobbet och rutiner behöver sättas. Det kräver mod, att man vågar testa och att man vågar backa tillbaka. Och så kräver det en stor dos tålamod och att man tillåter det att ta sin tid, säger Charlotte Julius.

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas enligt dig? 

– Att man som medarbetare är trygg i sin roll. Att man har en positiv inställning och är flexibel. Det är superhäftigt att få möjlighet att bygga upp något från grunden. Möjligheten att kunna påverka är stor.

Den 8 oktober togs den första patienten emot – hur har det gått? 

– Dragningskraften till Ersta sjukhus är stor – både bland nya medarbetare och bland remittenterna, patienterna och de närstående. Vi har etablerat ett nära samarbete med Södersjukhuset och att många vill samarbeta med oss är jättekul. Vi har ökat upp successivt och idag är alla vårdplatser disponibla.

Vilka är de största fördelarna med att Ersta sjukhus startat en geriatrisk klinik?

– För Ersta diakonis del upplever jag att det är som att geriatrik är den saknade, viktiga pusselbiten. I mina möten med representanter från äldreboende och hemtjänst är det tydligt att vi kommer kunna göra mycket bra ihop framåt. Målsättningen är att vi ska kunna kompetensutveckla medarbetare för att kunna jobba förebyggande, få till nära samarbeten och säkra att patienten är i centrum medan vi andra samverkar runtomkring.

– För Ersta sjukhus del tror jag den största vinsten är att vi nu har ännu bättre förutsättningar att kunna hjälpa fler och samtidigt avlasta andra verksamheter på sjukhuset. En äldre patient som opererats och som är i behov av ytterligare övervakning eller behandling kan nu placeras hos oss istället för på en överläggningsplats på Kirurgi- och anestesikliniken. På så sätt frigör vi kapacitet. Men det bästa är kanske ändå att vi kunnat skapa direktspår för patienten, från till exempel vårdcentralen till geriatriska kliniken. Det är inte ovanligt att vi har anhöriga som står här med tårar i ögonen och förundras över hur det kan fungera så bra.

Den geriatriska kliniken fortsätter att växa. 

– Det är mycket att göra. Det jag fått höra mest sedan vi väkomnade första patienten är ”oj, vad mycket vi faktiskt kan göra på ett annat sätt nu när geriatrik finns” och det finns massor av nya direktspår att etablera. Genom att skapa ett äldrecentrum på Ersta kan vi ska samordna oss ännu mer för att hjälpa patienten, avslutar Charlotte. 

Kort fakta

  • Vad är geriatrik: Vård av sjukdomar som hör ihop med åldrandet, ofta en multisjuk patientgrupp. Läs mer om Ersta geriatrik här.
  • Antal vårdplatser på geriatriska kliniken: 30 stycken i sjukhuset med entré Folkungagatan. I slutet av mars utökas antalet platser då ytterligare en avdelning om 25 platser öppnar på Fjällgatan 44. 
  • Till hösten öppnar en tredje avdelning om ytterligare 25 platser. 

Mer om Ersta sjukhus

Ersta sjukhus entré

Detta är Ersta sjukhus

Ersta sjukhus är en del av Ersta diakoni och Sveriges största idéburna sjukhus. På Ersta sjukhus bedrivs högkvalitativ och specialiserad sjukvård med såväl bredd som spetskompetens. Mer information >>

Så blir du patient på Ersta sjukhus

För att bli patient hos oss krävs i de flesta fall en remiss. Läs här om hur du går tillväga >>

Sjukvårdspersonal skriver på dator

Ta hjälp av vår patientvägledare

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med verksamheter som kan hjälpa dig.