Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Obesitas

Välkommen till Ersta sjukhus kirurgmottagning. De fetmaoperationer vi erbjuder är Gastric bypass och Gastric sleeve. Två olika magsäcksoperationer som är vanliga vid behandling av fetma i Sverige. Här berättar vi om vad en fetmaoperation innebär, vilken livsstilsförändring det innebär, läkemedel och biverkningar före, under och efter din operation.

Allmän information om obesitas

Det är skillnad mellan vad som är övervikt och vad som är fetma. Fetma kallas även för obesitas och innebär att du har ett BMI över 30. Kroppsmasseindex BMI räknas ut genom att man dividerar kroppsvikten med kropplängden (i meter) i kvadrat (kg/m2). BMI 18-25 motsvarar normalvikt, 25-30 övervikt och BMI över 30 definieras som fetma.

Kroppsvikten är beroende av balansen mellan mängden energi (näring) som kroppen tillförs och som den förbrukar. Man kan kalla tillståndet för en sjukdom som i sin tur ökar risken att utveckla diabetes typ 2, åderförkalkning, högt blodtryck, stroke, sömnapné, infertilitet, rygg- och ledbesvär, vissa typer av cancer och lever/gallsjukdom. Fetma medför för många en försämrad livskvalitet. Varför vissa personer drabbas av obesitas är inte helt känt, till viss del förklaras det av genetiska, beteendemässiga och kulturella faktorer samt av sociala faktorer och vissa läkemedel.

Behandling av obesitas

Obesitas kan behandlas på olika sätt, i första hand med livsstilsförändringar såsom ändrad kost med lägre energiinnehåll i kombination med ökad fysisk aktivitet. Även medicinsk behandling som läkemedlet Xenical kan prövas vilket innebär att man minskar upptaget av fett i tarmen samt andra läkemedel (GP 1 analoger) som förbättrar sockersammansättningen och minskar aptiten. Dessa är de enda läkemedel som är registrerade för behandling av fetma. Läkemedel tas samtidigt som man gör livsstilsförändringar.

Många personer med kraftig fetma klarar att gå ned ett antal kilo i vikt med hjälp av olika behandlingsmetoder men det är oftast svårt att hålla den nya vikten. Om inget av detta ger önskvärd effekt kan kirurgisk behandling övervägas. Målet för fetmakirurgi är att förbättra hälsan samt öka chanserna till ett mer normalt socialt liv och ökad livskvalitet.

Är du aktuell för operation?

Patienter som övervägs för obesitaskirurgi genomgår en individuell bedömning av en kirurg efter att ha träffat dietist och sjuksköterska vid informationsmöte. Det är viktigt att vara medveten om  att det alltid finns risker med kirurgi och resultatet av behandlingen kan inte garanteras i varje enskilt fall, vilket ligger som grund för den individuella bedömningen. Kriterierna som ska vara uppfyllda är:

  • BMI över 35 kg/m2 (vid annan sjuklighet kan ett lägre BMI accepteras)
  • Ålder 18-60 år (över 60 år sker särskilt noggrann utvärdering av förhållandet mellan risker och nyttan med ingreppet)
  • Tidigare seriösa viktreduktionsförsök
  • Patienten ska vara väl informerad om vad operationen innebär och motiverad till att genomföra en omfattande livsstilsförändring
  • Ingen uttalad ätstörning eller allvarlig psykiatrisk sjukdom får förekomma. Inget missbruk sedan minst 2 år tillbaka 

Unga vuxna 18-25 år

Är du i åldern 18-25 år remitteras du till Överviktscentrum Karolinska enligt riktlinjer från Stockholms läns landsting för i första hand konservativ behandling med livsstilsförändringar, stöd och utredning inför en eventuell fetmaoperation. När och om du bedöms vara redo och uppfyller remisskriterierna skickas remissen till Ersta sjukhus från överviktscentrum. 

När ska man opereras?

  • Om du inte har kunnat behålla din viktnedgång trots upprepade seriösa försök med hjälp av ändrad kost och motion.
  • Det finns risk för eller du om har utvecklat komplicerade följdsjukdomar som exempelvis typ 2-diabetes.
  • Du noggrant har tänkt igenom för- och nackdelar med en operation och känner dig motiverad, välinformerad och redo att genomföra den livsstilsförändring som krävs inför och efter operationen.

Operation kan vara aktuell för att öka chanserna till ett friskare och längre liv med förbättrad livskvalitet. Operation är dock ingen enkel metod som löser alla problem. All kirurgi innebär en risk för komplikationer, livsstilen måste anpassas efteråt gällande vad du äter och på vilket sätt du äter, motion samt intag av vitaminer och mineraler dagligen. Trots stor viktnedgång blir få patienter ”normalviktiga” efter operationen, det vill säga når ett BMI under 25. 

Skriv ut