Sjukdomar och symptom

Obesitas

På Ersta sjukhus är vi specialister inom obesitaskirurgi och behandling av obesitas. Vi erbjuder Gastric bypass och Gastric sleeve, två olika magsäcksoperationer som är vanliga vid behandling av fetma i Sverige. Här berättar vi om vad en fetmaoperation innebär, vilken livsstilsförändring det innebär, läkemedel och biverkningar före, under och efter din operation.

Vad innebär obesitas?

Det är skillnad mellan vad som är övervikt och vad som är fetma. Fetma kallas även för obesitas och innebär att du har ett BMI över 30. Kroppsmasseindex, så kallad BMI, räknas ut genom att man dividerar kroppsvikten med kroppslängden i kvadrat.

  • BMI 18-25 motsvarar normalvikt
  • BMI 25-30 räknas som övervikt
  • BMI över 30 definieras som fetma

Kroppsvikten är beroende av balansen mellan mängden energi (näring) som kroppen tillförs och som den förbrukar. Man kan kalla tillståndet för en sjukdom som i sin tur ökar risken att utveckla diabetes typ 2, åderförkalkning, högt blodtryck, stroke, sömnapné, infertilitet, rygg- och ledbesvär, vissa typer av cancer och lever/gallsjukdom. Fetma medför för många en försämrad livskvalitet. Varför vissa personer drabbas av obesitas är inte helt känt, till viss del förklaras det av genetiska, beteendemässiga och kulturella faktorer samt av sociala faktorer och vissa läkemedel.

Behandling av obesitas

Obesitas kan behandlas på olika sätt, i första hand med livsstilsförändringar såsom ändrad kost med lägre energiinnehåll i kombination med ökad fysisk aktivitet. 

Många personer med kraftig fetma klarar att gå ned ett antal kilo i vikt med hjälp av olika behandlingsmetoder men det är oftast svårt att hålla den nya vikten. Om inget av detta ger önskvärd effekt kan kirurgisk behandling övervägas. Målet för fetmakirurgi är att förbättra hälsan samt öka chanserna till ett mer normalt socialt liv och ökad livskvalitet.

Är du aktuell för operation?

Patienter som övervägs för obesitaskirurgi genomgår en individuell bedömning av en kirurg efter att ha träffat dietist och sjuksköterska vid informationsmöte. Det är viktigt att vara medveten om  att det alltid finns risker med kirurgi och resultatet av behandlingen kan inte garanteras i varje enskilt fall, vilket ligger som grund för den individuella bedömningen.

Kriterierna som ska vara uppfyllda är

  • BMI över 35 (vid annan sjuklighet kan ett lägre BMI accepteras)
  • Ålder 18-60 år (för personer över 60 år sker särskilt noggrann utvärdering av förhållandet mellan risker och nyttan med ingreppet)

Tidigare seriösa viktreduktionsförsök

  • Patienten ska vara väl informerad om vad operationen innebär och motiverad till att genomföra en omfattande livsstilsförändring.
  • Ingen uttalad ätstörning eller allvarlig psykiatrisk sjukdom får förekomma.
  • Inget missbruk sedan minst två år tillbaka. 

Unga vuxna 18-25 år

Är du i åldern 18-25 år remitteras du till Överviktscentrum Karolinska enligt riktlinjer från Stockholms läns landsting för i första hand konservativ behandling med livsstilsförändringar, stöd och utredning inför en eventuell fetmaoperation. När och om du bedöms vara redo och uppfyller remisskriterierna skickas remissen till Ersta sjukhus från överviktscentrum. 

När ska man opereras?

Om du inte har kunnat behålla din viktnedgång trots upprepade seriösa försök med hjälp av ändrad kost och motion kan det bli aktuellt med operation.

Det gäller även om det finns risk för eller du om har utvecklat komplicerade följdsjukdomar som exempelvis typ 2-diabetes.

Du ska noggrant ha tänkt igenom för- och nackdelar med en operation och känna dig motiverad, välinformerad och redo att genomföra den livsstilsförändring som krävs inför och efter operationen.

Syftet med operationen är att öka chanserna till ett friskare och längre liv med förbättrad livskvalitet. Det är dock ingen enkel metod som löser alla problem. All kirurgi innebär en risk för komplikationer. Din livsstil måste anpassas efteråt gällande vad du äter och på vilket sätt du äter, motion samt intag av vitaminer och mineraler dagligen. Trots stor viktnedgång blir få patienter ”normalviktiga” efter operationen, det vill säga når ett BMI under 25.

Våra operationer

Läs om vilka fler operationer vi genomför vid Ersta sjukhus.

Läs mer om oss

Här hittar du information om vår kirurgi- och anestesiklinik.

Vår patientvägledare

Läs mer om vilken hjälp du kan få av vår patientvägledare.

Kontakta oss

För av- eller ombokning av mottagningstid samt förnya recept använd gärna 1177. 

Besöksadress
Ersta sjukhus
Kirurgmottagningen
Fjällgatan 44

 

 

Telefon kirurgmottagningen
08-714 61 88

Obesitasmottagning
08-714 61 30

Telefontid
Måndag-torsdag 9.00-11.00, 13.00-15.00
Fredag 9.00-11.30

Telefon dietist
08-714 65 64

Telefontid
Måndag-fredag 9.30-10.00