Cancer i tjocktarmen och ändtarmen

I Sverige är tjock- och ändtarmscancer den tredje vanligaste cancerformen hos såväl kvinnor som män. Varje år drabbas mer än 6000 personer.

Ersta sjukhus är ett av de sjukhus som utreder och opererar flest fall i Sverige. Vi deltar förstås i det Nationella kvalitetsregistret för kolorektalcancer och våra resultat står sig väl i jämförelse med övriga sjukhus som opererar dessa tumörformer. Vi bedriver även specialiserad forskning inom området.

Mer information om cancer i tjock- och ändtarm finns på Cancerfondens hemsida.
Cancerfonden.se >>

Behandling

I det så kallade multidisciplinära teamet ingår tarmkirurg, onkolog, röntgenläkare, patolog, specialistsjuksköterska och stomiterapeut. Teamet gör en samlad bedömning av vilken behandling som är den bästa för varje patient. Beslut om behandling fattas av patienten och den ansvariga kirurgen. Alla patienter har en patientansvarig tarmkirurg och en kontaktsjuksköterska.

Tjocktarmscancer (Koloncancer)

Tjocktarmscancer behandlas med operation där det sjuka partiet av tjocktarmen tas bort med god marginal. Dessa operationer kan ofta genomföras med titthålsteknik. Ibland rekommenderar vi att patienten får cytostatika, cellgifter, efter operation.

Ändtarmscancer (Rektalcancer)

Ändtarmscancer behandlas med operation. Patienten får ofta strålbehandling före operationen och i mer avancerade fall även cytostatika.

Polyp i ändtarmen

Godartade förändringar i ändtarmen kan behandlas med en skonsam operationsmetod, så kallad Transanal Endoskopisk Mikrokirurgi.

Våra operationer

Läs om vilka fler operationer vi genomför vid Ersta sjukhus.

Läs mer om oss

Här hittar du information om vår kirurgi- och anestesiklinik.

Vår patientvägledare

Läs mer om vilken hjälp du kan få av vår patientvägledare.