Kontaktsjuksköterskan tryggheten för patienter med tjock- eller ändtarmscancer

Simona Magnusson arbetar som SVF-koordinator* och kontaktsjuksköterska på Ersta sjukhus. För Simona betyder det att hon samordnar vården för alla patienter på Ersta som behandlas för tjocktarmscancer och ändtarmscancer. Simona delar sin tid mellan att vara samordnare och kontaktsjuksköterska så vissa av patienterna hon möter som samordnare följer hon sedan genom hela utredningen och behandlingen.

När en remiss kommer är det Simona som har den första kontakten med patienten och bokar in röntgenundersökningar, provtagning samt läkarbesök. Hon tilldelar också varje ny patient en egen kontaktsjuksköterska som följer med under hela utredningen och behandlingen.

Första kontakten ofta på endoskopienheten

Många gånger är det på endoskopienheten Simona har sin allra första kontakt med patienten. Skulle en potentiell tumör upptäckas vid en koloskopiundersökning kontaktar kollegorna på endoskopienheten Simona som går och träffar patienten. Patienten hon möter kan många gånger vara i chock, rädsla, sorg eller panik och det känns meningsfullt att träffa dem på plats.

– Jag får ett ansikte och kan scanna av hur det är. Vi pratar en stund och jag börjar alltid med att fråga vilken information patienten erhållit och går igenom utredningsförloppet. Hur mycket information som ges är individuellt beror på hur patienten reagerat efter undersökningen. Jag återkopplar alltid dagen efter undersökningen. Då får patienten möjlighet att ställa frågor och jag kan repetera och kompletta informationen från dagen innan. Många är väldigt ledsna. Andra känner sig oroliga för hur det ska bli.

Med den stora oron som kan bli med ett svårt besked är det viktigt att patienten känner sig trygg från start. På Ersta är det kort mellan avdelningarna och det blir ett homogent flöde. Alla vet vem alla är och precis vad de ska göra.

– Patienterna vet att när de går ut genom dörren kommer vi inte att glömma bort dem. För många kan det ha dragit ut på tiden, de är lite skeptiska. Det går ganska snabbt över när de förstår att de kan lita på att har jag sagt att jag ringer så ringer jag. Patienten och de närstående kan också kontakta mig om frågor skulle uppstå.

Småskalighet och tillgänglighet ger trygghet

Att Ersta är ett litet sjukhus spelar såklart roll. När det blir mindre blir det också närmare. Samarbetet mellan avdelningarna är något som prioriterats sedan länge och med tiden har det skapats en form som alla följer, ett så kallat SVF-förlopp*.

– Patienterna uppskattar att de vet vem som är deras planeringsansvariga läkare, det blir en stor trygghet för dem. Att Ersta kan prioritera dessa operationer och inte behöva stryka ingrepp för att det kommit in akuta patienter är en annan fördel. Det går oftast att hålla sig till utgångsplanen.

En annan viktig del är tillgänglighet och kontaktsjuksköterskans roll i detta har stor betydelse. Har man ångest eller oro och får panik när man är hemma ska det gå att ringa till någon. Patienten blir också involverad tidigt i hur planering, utredning och behandling ska gå till. Detta är en trygghetsfaktor som minskar oron för att något skall glömmas bort.

För många är det svårt att ta in att de är sjuka. Dessa cancerformer har ett tyst förlopp och upptäcks ofta av att man kanske har dåliga blodvärden eller diffusa besvär som trötthet, buksmärtor, ibland blod i avföringen, nedsatt aptit etc. Så man går in frisk genom dörren till Ersta för att göra en undersökning och går ut och har cancer. Det kan vara mkt svårt och ta tid att ta till sig.

– I början av patientens resa beskriver och förklarar jag det vi har framför oss. Jag får en känsla av var patienten befinner sig. Innan det första läkarbesöket är det jag som har träffat patienten och kan då informera läkaren samt kontaktsjuksköterskan om patientens ev farhågor inför besöket. Som kontaktsjuksköterska är jag sedan med hela vägen genom utredning och behandling, på plats och tillgänglig på telefon. Det finns de som är jätterädda och ringer varje dag, andra har inte lika stort behov av kontakt. Många gånger varar kontakten med en patient under flera år.

Vad tycker är bäst med ditt jobb?

– Det bästa är utan tvekan patientmötena. De kan vara jobbiga ibland men de ger så mycket. Jag har känslan av att jag gör något vettigt, att vi ska ut på en gemensam resa och komma i mål tillsammans. Cancerpatienter är en fantastisk grupp att jobba med. Detta handlar om livet. Ibland blir det jobbigt för mig och då ventilerar jag med mina kollegor. Vi är en mycket tight grupp och de gånger det är riktigt svårt brukar vi vara två.

– Mitt fokus är alltid patienten. Att se och lyssna in den jag har framför mig istället för att köra något slags mantra, varje patient är unik. Sen är vi alla olika men jag är rak mot patienterna och talar om vad jag vet. Jag brukar säga att om de tycker jag är för rak så får de säga ifrån. En annan viktig sak är att det behöver finnas tid, något som jag tycker att det tyvärr blivit mindre av under åren jag jobbat.

Vilket skulle vara ditt bästa råd till en nybliven kontaktsjuksköterska?

– Var här och nu! Glöm inte bort att se patienten. Hur se de ut att må? De kan ha jättebra värden men vad är det jag ser? Vem har jag framför mig?

 

*= SVF står för Standardiserat vårdförlopp och fastställer hur lång tid det högst ska ta mellan diagnos och inledd behandling. SVF är standard inom vården sedan ett antal år då behandlingstiderna för olika sjukdomar varierade så mycket runtom i Sverige.