Välkommen till diabetes- och endokrinmottagningen

Vi behandlar och utreder diabetes, sköldkörtel- och bisköldkörtelsjukdomar, hypofys- och binjuresjukdom. Vi har sedan länge ett nära samarbete med Stockholms barnkliniker för överföring av unga vuxna med diabetes.

På specialistmottagningen för diabetes- och endokrinologi arbetar vi i team; specialistläkare, diabetessjuksköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, dietist, psykolog och fotvårdsspecialist.

Besök görs på vår mottagning på Ersta sjukhus, över telefon eller digitalt via Min Vård.

För dig som tidigare använt dig av videoverktyget Vista Dialog loggar nu genom Min Vård för att kommunicera med oss. 

Så blir du patient hos oss

1

Diabetes eller annan hormonsjukdom?

Om du och din läkare bedömer att du behöver utredning och uppföljning hos en specialist kan du remitteras till oss.

Så söker du vård
2

Första besöket

Inför besöket skickar vi ut en brevkallelse med information om provtagning och förberedelser. Om vi har vi ditt mobilnummer får du också en sms-påminnelse två dagar innan besöket. Kom ihåg att ta dina prover innan du kommer till oss.

3

Efter besöket

Om läkaren bedömer att du behöver gå kvar hos oss blir du kallad till ett återbesök. När du är färdigbehandlad återremitteras du till den läkare som har skickat remissen.

Kontakta diabetes- och endokrinmottagningen

Kontakta oss i första hand via vår digitala tjänst Min vård. Du kan påbörja ditt ärende när som helst på dygnet, vi svarar under våra bemannade öppettider. Via Min vård kan du få hjälp med de flesta ärenden – förnya recept, av- och omboka tider, komma i kontakt med din vårdpersonal etc.

Vid akuta besvär, andningssvårigheter eller påverkat medvetande ring 112.

I övrigt, ta kontakt med din vårdcentral eller sök vård via 1177.se eller ring 1177.

Telefon
08-714 62 10

Öppettider
Måndag-torsdag (helgfri) kl 08.00-16.30
Fredag (helgfri) kl 08.00-15.00

Besöksadress
Fjällgatan 45

Registrering inför besöket
OBS - alla patienter ska anmäla sig i Kassan på Fjällgatan 44.