ASIH - avancerad sjukvård i hemmet

Ersta ASIH erbjuder avancerad sjukvård i hemmet. Vi är tillgängliga dygnet runt och är ett alternativ till sjukhusvård.

Som på sjukhus – fast hemma

Personalen på Ersta ASIH är specialistutbildad, trygg och erfaren. Vi vårdar patienter med olika diagnoser, i alla åldrar, med en komplicerad sjukdomsbild. Vi är specialiserade på att behandla olika typer av symtom som exempelvis smärta, illamående, oro och ångest. I våra team finns bred kompetens och fördjupad kunskap om palliativ vård.

Vi arbetar i multiprofessionella team som består av specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist.

Vården bedrivs med helhetssyn på patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Utöver medicinska insatser och omvårdnad erbjuder vi skapande verkstad, träning och avslappning i grupp, träning i bassäng och besök av sjukhusclown i hemmet.

Multiproffessionella team

När du ansluts till oss får du träffa läkare och sjuksköterska där vi tillsammans med dig utformar en vårdplan utifrån dina behov. Hela teamet ansvarar sedan för att du som patient får hela ditt vårdbehov tillgodosett. Vi vet att dina närstående kan vara en viktig del och vi involverar dem i den utsträckning du önskar. Vi har särskild kompetens för att möta barn som närstående.

Du kan få hjälpa med anpassningar i hemmet och råd om hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Om din situation förändras och du skulle behöva inneliggande vård så finns den möjligheten på vår vårdavdelning för specialiserad palliativ slutenvård.

Vårt mål är att möjliggöra god livskvalitet, skapa trygghet och bidra till att du, trots sjukdom, kan leva ett så aktivt liv som möjligt. Vi samarbetar nära andra vårdgivare för att samordna och underlätta vården. Vården på Ersta ASIH är avgiftsfri.

Så kan du få avancerad sjukvård i hemmet

1

Prata med din läkare

För att bli patient hos oss behöver du en remiss från din behandlande läkare. Vi samarbetar med andra vårdgivare och många patienter har kvar sin kontakt med specialistklinik på storsjukhus.

Så söker du vård
2

Ny patient hos oss

Du ansluts till oss och vi utformar tillsammans en vårdplan. Vi hjälper dig även att få anpassningar i hemmet om det behövs. Vårt team är multiprofessionellt och tillgängligt dygnet runt.

3

Att vara patient hos oss

Vi har ett planerat besök för alla patienter minst en gång i veckan medan andra får besök flera gånger per dag. Vi har även möjlighet att besöka patienten akut om det behovet uppstår.

Vanliga frågor och svar om Ersta ASIH

ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) vårdar patienter med olika diagnoser, i alla åldrar, med en komplicerad sjukdomsbild. Det kan exempelvis handla om cancersjukdomar, hjärtsvikt, njursvikt eller infektionssjukdomar. Din läkare skickar en remiss till oss för bedömning.

ASIH fungerar som ett sjukhus fast hemma. Vi kan exempelvis hjälpa till med symptomlindring, läkemedelsbehandlingar och omläggningar. För att kunna få hjälp med hushållsnära tjänster (t.ex. städning, handling av mat, matlådor) eller personlig omvårdnad (t.ex. dusch, påklädning) så behöver du eller dina närstående ta kontakt med biståndshandläggare på kommunen.

För att kunna välja Ersta ASIH behöver du bo inom område 4 eller 5 (klicka här för att se en karta). Dessa området är Stockholm innerstad, Värmdö, Nacka, Lidingö, Solna och Stockholm söderort. Vi har som målsättning att ha en inställelsetid på 30 minuter.

Vården via Ersta ASIH är gratis. Det gäller samtliga besök oavsett yrkesprofession, rådgivning, vissa hjälpmedel och de flesta av dina läkemedel.

Du kommer alltid kunna komma i kontakt med en sjuksköterska dygnet runt via telefon. Vi finns även tillgängliga digitalt via appen Alltid öppet

Ja, vi tar hand om dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vi har därför tillgång till ovanstående yrkesgrupper.

Vi ger råd och stöd till dina närstående. Om du vill kan dina närstående bli delaktig i din vård men då måste du godkänna detta.

Om du blir bättre och inte behöver avancerad sjukvård i hemmet längre ansvarar teamet för att din vård överförs till din husläkare.

Om du inte är nöjd med den vård vi bedriver har du möjlighet att byta utförare av ASIH, vi hjälper dig med det. Du kan även kontakta vår patientvägledare som finns på sjukhuset om du har frågor eller synpunkter.

Frågor och svar Ersta ASIH

Kontakta ASIH

Använd gärna den digitala tjänsten Alltid öppet, via den kan du som patient kommunicera med oss när det passar dig.

 

Telefon
Expedition 08-714 66 11

Besöksadress
Erstagatan 1D, plan 1

Enhetschef
Kajsa Burlin 
Telefon: 079-060 77 57
E-post: kajsa.burlin@erstadiakoni.se