Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus hjärtmottagning

Ersta sjukhus hjärtmottagning

Välkommen till hjärtmottagningen på Ersta sjukhus som är en specialistmottagning inom öppenvård. På mottagningen utreder och behandlar vi hjärtsvikt, förmaksflimmer och andra hjärtrytmrubbningar (arytmier), hjärtinfarkt, kärlkramp, högt blodtryck (svårbehandlad hypertoni), blodfettsrubbning (lipidrubbningar) samt klaffel. Efter en hjärtinfarkt eller hjärtoperation tar vi hand om fortsatt uppföljning. 

På mottagningen arbetar specialistläkare med lång erfarenhet inom kardiologi. Det finns en sjuksköterskemottagning, där man följer upp patienter med till exempel hjärtsvikt, högt blodtryck och förmaksflimmer. Undersköterskor tar hand om patienterna inför läkarbesök med EKG- och blodtryckskontroller. Mottagningen har cirka 6000 besök per år.

Delaktighet och gemensamma mål

Hos oss på hjärtmottagningen blir du som patient bemött med respekt och omtanke. Vi utgår från din unika situation och för oss är det viktigt att du förstår och känner dig delaktig i din vård, från ditt allra första besök. Du som patient kan känna dig trygg med att du vet vad som är nästa steg. För att din egenvård ska bli så bra som möjlig finns vi här för att hjälpa och stötta dig på vägen till ett bättre mående.

Flimmermottagning med korta väntetider

På Ersta sjukhus hjärtmottagning erbjuder vi flimmerscreening med tum-EKG till patienter med riskfaktorer för blodpropp som upplever arytmier.  Om flimmer upptäcks med tum-EKG, har vi korta väntetider för läkarbesök.

Tillsammans med våra sjuksköterskor erbjuds du informationssamtal om flimmersjukdomen och livsstilsförändringar. Vi individanpassar din antiarytmiska och blodförtunnande behandling. Vid behov av elkonvertering genomförs den tidigast tre veckor efter insatt blodförtunnande behandling.

Koagulationsmottagningen följer upp dig som behandlas med blodförtunnande läkemedel och som behöver regelbundna uppföljningar. 

Fysiologisk utredning

Mottagningen har nära samarbete med ett fysiologiskt laboratorium när man bedömer att du som patient behöver göra kompletterande undersökningar som till exempel arbets-EKG. Vid behov finns en modern röntgenavdelning på Ersta sjukhus med drop-in-mottagning. Hjärtmottagningen utför 24-timmars blodtryck för patienter som går på mottagningen.

Rådgivning och livsstilsfrågor 

I anslutning till hjärtmottagningen finns en dietist för rådgivning och livsstilsfrågor. Hjärtmottagningen har gott samarbete med flera sjukgymnastkliniker med specialistinriktning på hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns också tillgång till psykolog och samtalsstöd vid kris.

Hög patientnöjdhet

I nationella patientenkäter som mäter patienters upplevelser av kvalitet inom hälso- och sjukvården, hamnar Ersta sjukhus i topp när det gäller patientnöjdhet. Vi håller vårdgarantin, läs mer på 1177 Vårdguiden.Vi arbetar i enlighet med nationella riktlinjer och använder kvalitetsregister Rikssvikt och Auricula för att kontinuerligt följa den behandling vi ger. 

Skriv ut