Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus hjärtmottagning

Ersta sjukhus hjärtmottagning

 


Hälsning till våra hjärtpatienter!

Hej!

Nu har det gått några månader sedan covid-19 smittan började i Sverige och det ser ut som att det kan dra ut på tiden. Vi alla behöver hålla ut och lära oss att leva med det. Samtidigt får vi inte glömma att ta hand om hjärthälsan. 

Hjärtmottagningen är öppen som vanligt för hjärtkontroll och vi gör allt för att hålla den infektionsfri. Även akutmottagning på alla sjukhus har strikta rutiner för att separera infektion från andra sjukdomar. Det har förekommit att vissa inte vågar att söka till akuten, trots symptom på hjärtinfarkt, pga. rädslan för smittan. Vanliga symtom på hjärtinfarkt är bröstsmärtor, tryck över bröstet, kallsvett och andnöd. Om symtomen håller i sig i mer än femton minuter ska man söka vård. Om man upplever försämring av hjärtsvikt eller förmaksflimmer ska man inte tveka att kontakta oss eller Vårdguiden, 1177. 

I media har man pratat särskilt om hjärtmedicin som är förknippad med covid-19-infektion. För er som står på blodtryck/hjärtsviktmedicin ACE-hämmare/ARB, alltså Enalapril, Ramipril, Losartan eller Candesartan så finns inget belägg att man ska sluta med dem. Tvärtom, det har kommit studier som visar bl.a. patienter med Losartan tom hade bättre utfall vid covid-19-infektion. Dessa mediciner är livsviktiga för att inte få återfall av hjärtsvikt. 

Några tips för att hålla ut och klara krisen på lång sikt:

Gå ut, men håll 2-meters avstånd. Att gå i skogen och naturen är bra för psyket.
Motion och avslappningsövningar förstärker psyket och minskar stress och ångest.
Begränsa tid och informationsinflöde om coronanyheter. 
Hitta dagliga rutiner om du jobbar hemifrån.
Vara öppen för andra sysselsättningar.
Vara medveten om denna svåra tid och acceptera att man får vara orolig och rädd.
Försök vara här och nu. Det finns så mycket annat runt omkring oss. 
Håll kontakt med nära och kära. Medkänsla gör oss mindre ensamma och starka tillsammans.
Använd alkohol sparsamt.
Tänk på sömnen: Titta inte på nyheter precis innan du ska sova.

Hjärtliga hälsningar från din hjärtmottagning
Ersta maj 2020


Välkommen till hjärtmottagningen på Ersta sjukhus som är en specialistmottagning inom öppenvård!

På mottagningen utreder och behandlar vi hjärtsvikt, förmaksflimmer och andra hjärtrytmrubbningar (arytmier), hjärtinfarkt, kärlkramp, högt blodtryck (svårbehandlad hypertoni), blodfettsrubbning (lipidrubbningar) samt klaffel. Efter en hjärtinfarkt eller hjärtoperation tar vi hand om fortsatt uppföljning. 

På mottagningen arbetar specialistläkare med lång erfarenhet inom kardiologi. Det finns en sjuksköterskemottagning, där man följer upp patienter med till exempel hjärtsvikt, högt blodtryck och förmaksflimmer. Undersköterskor tar hand om patienterna inför läkarbesök med EKG- och blodtryckskontroller. Mottagningen har cirka 6000 besök per år.

Delaktighet och gemensamma mål

Hos oss på hjärtmottagningen blir du som patient bemött med respekt och omtanke. Vi utgår från din unika situation och för oss är det viktigt att du förstår och känner dig delaktig i din vård, från ditt allra första besök. Du som patient kan känna dig trygg med att du vet vad som är nästa steg. För att din egenvård ska bli så bra som möjlig finns vi här för att hjälpa och stötta dig på vägen till ett bättre mående.

Flimmermottagning med korta väntetider

På Ersta sjukhus hjärtmottagning erbjuder vi flimmerscreening med tum-EKG till patienter med riskfaktorer för blodpropp som upplever arytmier.  Om flimmer upptäcks med tum-EKG, har vi korta väntetider för läkarbesök.

Tillsammans med våra sjuksköterskor erbjuds du informationssamtal om flimmersjukdomen och livsstilsförändringar. Vi individanpassar din antiarytmiska och blodförtunnande behandling. Vid behov av elkonvertering genomförs den tidigast tre veckor efter insatt blodförtunnande behandling.

Koagulationsmottagningen följer upp dig som behandlas med blodförtunnande läkemedel och som behöver regelbundna uppföljningar. 

Fysiologisk utredning

Mottagningen har nära samarbete med ett fysiologiskt laboratorium när man bedömer att du som patient behöver göra kompletterande undersökningar som till exempel arbets-EKG. Vid behov finns en modern röntgenavdelning på Ersta sjukhus med drop-in-mottagning. Hjärtmottagningen utför 24-timmars blodtryck för patienter som går på mottagningen.

Rådgivning och livsstilsfrågor 

I anslutning till hjärtmottagningen finns en dietist för rådgivning och livsstilsfrågor. Hjärtmottagningen har gott samarbete med flera sjukgymnastkliniker med specialistinriktning på hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns också tillgång till psykolog och samtalsstöd vid kris.

Hög patientnöjdhet

I nationella patientenkäter som mäter patienters upplevelser av kvalitet inom hälso- och sjukvården, hamnar Ersta sjukhus i topp när det gäller patientnöjdhet. Vi håller vårdgarantin, läs mer på 1177 Vårdguiden.Vi arbetar i enlighet med nationella riktlinjer och använder kvalitetsregister Rikssvikt och Auricula för att kontinuerligt följa den behandling vi ger. 

Skriv ut