Forskning

Personcentrerad vård (GSD)

Metoden Guided Self Determination (GSD) prövas som verktyg för förbättrad glukokontroll och livskvalitet vid typ 1 diabetes hos unga kvinnor; 15-20 år, en grupp med hög upplevd sjukdomsbörda jämfört med män i samma ålder.

Behandlingsgruppen får individuella, strukturerade samtal kopplat till öppenvårdsbesök hos diabetessköterska/ läkare. Kontrollgruppen erhåller sedvanlig vård efter behov. Totalt rekryteras 100 patienter, varav merparten på Sacchska Barn och Ungdomssjukhuset.

Ansvariga

Ansvariga på Ersta sjukhus är Dr Eva Toft, Diabetessjuksköterska Marie Lindström