Vårt diakonala uppdrag

Vi drivs av vårt uppdrag, att hjälpa människor i utsatta livssituationer. Vi fyller en viktig roll i samhället och vi bygger värdegemenskap med många människor, volontärer och gåvogivare och inte minst med människor som söker mening i sitt arbete.

Grunden i diakonalt arbete är att hjälpa och ge röst åt de svaga och hävda människans lika och okränkbara värde. 

Vad betyder diakoni?


Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder "att tjäna", som i att ha omsorg om och att vilja människan väl. Det tjänande förhållningssättet har sin utgångspunkt i Bibelns berättelser om hur vi kan vara till stöd och hjälp för den som behöver. Yrkestiteln för den som har genomgått diakonutbildning och sedan vigts till tjänst är diakon. Tidigare förekom titlarna diakonissa och diakon.

Det var diakonissor som formade Ersta diakoni som idéburen organisation. De stridbara diakonissorna var dåtidens sociala entreprenörer. De tänkte i nya banor och såg behoven i ett vidare perspektiv. Mest särskiljande var att de såg människor i utsatta livssituationer som sina likar. Med det förhållningssättet var det naturligt att vilja tjäna sina medmänniskor.

Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder "att tjäna", som i att ha omsorg om och att vilja människan väl. 

Diakonissornas helhetssyn präglade verksamheten tidigt. En människa är sällan ensam i sin nöd. Även anhöriga och närståendelider, då som nu. Inte lika uppenbart, inte lika synligt men väl så starkt. När de ensamma mödrarna vårdades kom barnens behov i fokus. Undervisning blev svaret och köket i det lilla sjukhuset fick duga som skola.

Diakonissorna har gett oss ett arv som lever än idag. Våra värderingar är sedan länge skrivna i sten där "Se människan" är det centrala för varje medarbetare, varje verksamhet. Det vi gör idag utmärks därför av högsta kvalitet, respektfullhet och empatiskt bemötande.

 

kvinna tände ljus i kyrka

Ersta kyrka

Att vara kyrka i en organisation som Ersta diakoni är ett brett och viktigt uppdrag. Vi arbetar främst med att erbjuda andlig vård och samtalsstöd för Erstas patienter, boende, närstående och för medarbetare i våra verksamheter.

Symbol duva med olivkvist

Vill du bli medlem i Ersta diakoni?

Som varje ideell förening hämtar Ersta diakoni styrka och inspiration från sina medlemmar. Det är redan många som valt att engagera sig i vår sak – och det finns plats för fler.

Historisk bild där sjuksyster ger kvinna i sjuksäng medicin

Med en lång historia och stark värdegrund

Ersta diakonis historia börjar 1851 då vi byggde vårt första sjukhus och startade Sveriges första sjuksköterskeskola.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: 
Box 4619,
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

- Observera att e-postadressen inte är avsedd för patientärenden eller personuppgifter.

- För att hantera dina patientärenden till Ersta sjukhus, gå till 1177 eller Min vård. För mer information om Ersta sjukhus olika kliniker, besök sjukhusets hemsida. Telefon Ersta sjukhus (växel): 08-714 65 00.

- För att komma i kontakt med våra övriga verksamheter, besök deras respektive hemsidor, exempelvis Ersta hemtjänst eller Erstas äldreboenden.

- För fastighetsfrågor, t ex felanmälan, kontakta erstafastigheter@erstadiakoni.se.