Två studenter sitter och jobbar ihop och skrattar

Studentplacering inom Ersta diakoni

Vi har många olika verksamheter inom Ersta diakoni och tar emot studenter inom vård, omsorg och socialt arbete.

Vi erbjuder olika former av verksamhetsintegrerat lärande, som exempelvis VFU (verksamhetsförlagd utbildning), LIA (lärande i arbete) och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Vi tar kontinuerligt emot studenter och samarbetar med fler högskolor och utbildningsanordnare. Som student är du värdefull resurs för oss och vårt mål är att erbjuda utbildning av hög kvalitet. 

Vill du ha din placering hos oss?
Ta då kontakt med din högskola/utbildningsanordnare. Observera att vi inte tar emot personliga ansökningar.

Läs mer: