Vår historia

Ersta diakonis historia börjar år 1851 med rena lakan. Det var året då vi byggde vårt första sjukhus för fattiga. Vi gav ensamma mödrar fristad, trygghet och bäddar med rena lakan. Hygien var nämligen i särklass det mest effektiva sättet att mota sjukdomar.

Under samma tid startade Ersta diakoni Sveriges första sjuksköterskeskola för att möta och förebygga avsaknaden av vård. De stridbara diakonerna var dåtidens sociala entreprenörer. De tänkte i nya banor och såg behoven i ett vidare perspektiv. Framförallt, och mest särskiljande var att de såg människor i utsatta livssituationer som sina likar. Med det förhållningssättet var det naturligt att vilja tjäna sina medmänniskor.

Diakonernas helhetssyn präglade verksamheten tidigt. En människa är sällan ensam i sin nöd. Även anhöriga lider, då som nu. Inte lika uppenbart, inte lika synligt men väl så starkt. När de ensamma mödrarna vårdades kom barnens behov i fokus. Undervisning blev svaret och köket i det lilla sjukhuset fick duga som skola.

Idag, på Ersta Vändpunkten, erbjuder vi samtal och stöd för barn och anhöriga som lever med någon i missbruk. Vid hospicekliniken på Ersta sjukhus, där vi vårdar svårt sjuka i livets slutsked, får även de närstående professionellt stöd. Genom att också hjälpa anhöriga, lindrar vi smärtan och oron även hos patienten.

Diakonerna har gett oss ett arv som lever än idag. Våra värderingar är sedan länge skrivna i sten där Se människan är det centrala för varje medarbetare, varje verksamhet. Det vi gör idag utmärks därför av högsta kvalitet, respektfullhet och empatiskt bemötande.

Vill du veta mer om Erstas historia?

Ersta museum ligger i ett av de äldsta husen på Erstaklippan. Huset har inhyst allt från barnhem till matsal för hemlösa och berättar nu Ersta diakonis historia – en berättelse om kvinnliga pionjärer, hängivet arbete, tro och medmänsklighet.

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Stöd oss

När du ger en gåva till Ersta diakoni ser du till att fler människor i utsatta livssituationer får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få den vård, omtanke och professionella bemötande de har rätt till.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: 
Box 4619,
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

- Observera att e-postadressen inte är avsedd för patientärenden eller personuppgifter.

- Du kan inte boka eller avboka tider för besök på Ersta sjukhus. För att hantera dina patientärenden, gå till 1177 Vårdguiden. För mer information om Ersta sjukhus olika kliniker, besök sjukhusets hemsida.

- För att komma i kontakt med våra övriga verksamheter, besök deras respektive hemsidor, exempelvis Ersta hemtjänst eller Erstas äldreboenden.

- För fastighetsfrågor, t ex felanmälan, kontakta erstafastigheter@erstadiakoni.se.