Tre leende medarbetare vid Ersta äldreboende

Vår verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan 1851. Verksamheten vilar på kristen grund. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.


Som idéburen och icke-vinstsyftande organisation har vi en annan drivkraft än privata aktörer. Vi menar att det spelar roll och att det i slutändan märks hos våra olika intressenter, både i form av faktisk kvalitet genom goda medicinska resultat, men också i upplevd kvalitet. Att det är så, får vi bevis för i våra resultat i kundnöjdhetsmätningar. 

Vi ser hela människan och vår vision är en värdig välfärd för alla.

Vi tar ansvar

I takt med att vår verksamhet växer och utvecklas så ökar också vårt ansvar. Vårt hållbarhetsarbete omfattar miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. Vi tar också hänsyn till övergripande mål såsom FN:s 17 hållbarhetsmål. 

Omvärlden vi verkar i

Med en ökande befolkning som lever allt längre och en pågående pandemi, ställs vården och omsorgen ständigt inför nya utmaningar. Vår övertygelse är att idéburna aktörer i välfärden kan bidra med perspektiv och kunskaper som behövs för att utveckla vården i rätt riktning.

Under 2019 överlämnades en utredning (SOU 2019:56) till regeringen med förslag på hur den idéburna sektorn kan ges bättre förutsättningar att växa. Rapporten slår fast att idéburna organisationer fyller viktiga roller i samhället och ofta fungerar som innovatörer i välfärden.

Som medlem i Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd, vill vi att den idéburna sektorn ska svara för minst tio procent av välfärden år 2030. För att främja sektorns möjligheter att verka och växa med samhällets ökade behov, bedriver vi ett aktivt opinionsarbete i olika forum.

Mer om oss

Två händer som håller varandra

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Historisk bild där sjuksyster ger kvinna i sjuksäng medicin

Med en lång historia och stark värdegrund

Ersta diakonis historia börjar 1851 då vi byggde vårt första sjukhus och startade Sveriges första sjuksköterskeskola.

skrattade äldre damer

Vår organisation

Ersta diakoni är idag Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: 
Box 4619,
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

- Observera att e-postadressen inte är avsedd för patientärenden eller personuppgifter.

- För att hantera dina patientärenden till Ersta sjukhus, gå till 1177 eller Min vård. För mer information om Ersta sjukhus olika kliniker, besök sjukhusets hemsida. Telefon Ersta sjukhus (växel): 08-714 65 00.

- För att komma i kontakt med våra övriga verksamheter, besök deras respektive hemsidor, exempelvis Ersta hemtjänst eller Erstas äldreboenden.

- För fastighetsfrågor, t ex felanmälan, kontakta erstafastigheter@erstadiakoni.se.