Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni, tillsammans med medarbetare

Idéburen vård och omsorg ska växa

I Sverige utgör den idéburna sektorn en förhållandevis liten del av välfärden, något som Ersta diakoni vill ändra på.

Både Göteborgs stad och Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm har valt att rikta var sin upphandling mot idéburna aktörer. Även Region Stockholm har gjort detsamma.

– Politikers vilja att öppna upp för idéburna organisationer, såsom Ersta diakoni, är en förutsättning för oss att växa för att hjälpa fler. Därför är det glädjande att se att man både i Göteborg och Stockholm, i synnerhet här på Södermalm där vi också verkar, är tydliga med sin önskan att vilja öka andelen idéburen vård och omsorg, säger Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni.

Sedan den 1 januari 2023 kan myndigheter reservera upphandlingar kopplade till vård och omsorg till idéburna organisationer.

Varför välja idéburet? 

Med erfarenhet och innovation utvecklar Ersta diakoni idéburen vård och omsorg. Med ett ben i diakonin och ett i vetenskapen spänner vi över många olika områden, allt från sociala verksamheter till sjukvård och forskning. 

– Varje människa är född med en given rätt att leva ett gott liv, det är vår utgångspunkt. 

I dag drivs svensk välfärd antingen i offentlig eller privat regi, varav idéburen vård och omsorg endast utgör tre procent. I andra länder är siffran betydligt högre. Det här vill Ersta diakoni tillsammans med kolleger i idéburen sektor ändra på. Tack vare ny lagstiftning ges från och med i år upphandlande myndigheter rätten att välja mer idéburet.

Ett stort uppdrag

Ersta diakoni vilar på en lång tradition av att ta hand om människor. De grundades för 170 år sedan, och har därmed funnits längre än det svenska välfärdssamhället.

– Att ta hand om varandra är en av de saker som gör oss till människor. Hur kan vi hjälpa den enskilda människan och samtidigt ha respekt för individens rätt och integritet? Man talar ofta om patienters delaktighet i sin egen vård, jag vill vända på det: det är vården som får förmånen att vara delaktig i en människas liv. Det är ett stort uppdrag vi har, att möta människor.

Fokus på det nya sjukhuset

– Ersta diakoni återinvesterar mycket av sitt överskott i ny forskning som ska utveckla välfärdstjänsterna. På så vis är verksamheten både beprövad och vetenskaplig, det är en viktig balans.

Innovationskraften ligger i det idédrivnas natur, att ständigt vilja bli bättre och utveckla metoder inom alla områden. Just nu är det stort fokus på det nya sjukhuset som byggs på Folkungagatan i Stockholm. Första patienten välkomnas efter sommaren 2023.

– Behovet av vårdplatser växer hela tiden och vi vill vara med och bidra. Med vårt nya sjukhus får vi möjlighet att bredda och utveckla våra specialiteter och växa ytterligare.

Faktaruta:

  • Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan 1851.
  • Som idéburen aktör återinvesteras vårt överskott i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.
  • Idag är endast 3 procent av vård- och omsorgsgivarna i Sverige idéburna. Det vill vi och Famna ändra på och målet är att 2030 ska 10 % av Sveriges vård och omsorg utföras av idéburna aktörer. 
  • Sedan den 1 januari 2023 kan myndigheter reservera upphandlingar kopplade till vård och omsorg till idéburna organisationer.

Kort om Ersta diakoni

Ersta sjukhus nya byggnad

Nytt sjukhus

Hösten 2023 flyttade större delen av Ersta sjukhus verksamhet in i en ny byggnad med entré från Folkungagatan. Läs mer om arbetet med det här>>

Genrebild över pågående tv-intervju

Aktuellt på Ersta

Som Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg är vi ständigt i utveckling. Ta del av senaste nyheter om vår verksamhet här>>

Svartvit bild

Vår historia

1851 grundades Ersta diakoni. Under ledning av Marie Cederschiöld utbildades några av Sveriges första sjuksköterskor. Läs mer om vår över 170 år långa historia här>>