Om Ersta

Så styrs Ersta

Ersta diakoni styrs och kontrolleras utifrån gällande svensk lagstiftning samt regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer, exempelvis Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII.

Årsmöte

Ersta diakoni är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har varje betalande medlem en röst. Årsmötet fastställer arvode till styrelseledamöter och revisorer samt väljer styrelse och revisorer. 

Årsmöte hålls den 21 maj 2024 kl 18.00

Plats: Ersta konferens

Material skickas ut två veckor innan mötet.

 

Valberedning

En valberedning föreslår styrelsesammansättning samt arvode för styrelsen och revisorerna. Se de beslut valberedningen föreslog till årsmötet 2023. 

Styrelsen

Styrelseledamöterna väljs på årsmötet för en mandatperiod om fyra år enligt ett roterande system. Ersta diakonis stadgar innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst åtta och högst tolv ledamöter.

Stadgar

Mer om Ersta diakoni

Tre leende personer i blå vårdkläder

Verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan slutet av 1800-talet. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.

Två händer som håller varandra

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Siluetter på brygga i solnedgång

Stöd oss

När du ger en gåva till Ersta diakoni ser du till att fler människor i utsatta livssituationer får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få den vård, omtanke och professionella bemötande de har rätt till.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: 
Box 4619,
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

- Observera att e-postadressen inte är avsedd för patientärenden eller personuppgifter.

- För att hantera dina patientärenden till Ersta sjukhus, gå till 1177 eller Min vård. För mer information om Ersta sjukhus olika kliniker, besök sjukhusets hemsida. Telefon Ersta sjukhus (växel): 08-714 65 00.

- För att komma i kontakt med våra övriga verksamheter, besök deras respektive hemsidor, exempelvis Ersta hemtjänst eller Erstas äldreboenden.

- För fastighetsfrågor, t ex felanmälan, kontakta erstafastigheter@erstadiakoni.se.