Om Ersta

På Ersta diakoni ser vi bortom symptom, sjukdomar och livskriser. Vi vårdar, stöder och forskar för att göra livet bättre för människor i utsatta situationer. All vinst återinvesteras i verksamheten – med visionen att kunna erbjuda en värdig välfärd för alla.

Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt. 

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan 1851. Vi har en stark gemensam tro på att hjälpa människan och bidra till ett bättre samhälle.

Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.

Vi är idag Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning. 

– Vi på Ersta diakoni ser att behoven av vård och omsorg ökar i vårt samhälle och vi har kapacitet att möta det. Att vi återinvesterar vårt överskott i verksamheten gör skillnad – inte bara för våra patienter och medarbetare utan också i samhället i stort, säger Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni och ordförande i Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige.

Den 2 juni röstar riksdagen om ett förslag som kommer öka möjligheterna för idéburna organisationer att tillhandahålla offentligt finansierade välfärdstjänster. Vi arbetar för att en majoritet röstar igenom regeringens nya lagförslag. Det vinner vi alla på. 

– Signalerna från beslutsfattare idag är tydlig: företrädare för samtliga partier vill att den idéburna välfärden ska växa, just för att de ser att vi bidrar med ett synsätt som varken privata eller offentliga aktörer har. För att detta ska ske behöver förutsättningarna finnas för att fler ska kunna välja idéburen verksamhet. Här har våra nordiska grannländer kommit mycket längre än Sverige och jag välkomnar att debatten nu initieras även av den svenska regeringen, säger Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni.

Vi som befolkning blir allt äldre. Och det demografiska trycket på välfärdssystemet, när allt färre ska försörja allt fler, gör att den ekonomiska bördan på våra skattefinansierade system behöver fördelas mellan privata och offentliga medel.


Privata företag behöver dock inte vara likställt med aktieutdelningar och vinstkrav – det finns alternativ. Idéburen välfärd är ett sådant. Organisationer som dessa bär på en speciell kraft, en idé om hur vi vill driva samhället framåt, och här återinvesteras alltid ev överskott tillbaka in i verksamheten igen.


Idag utgör idéburen välfärd endast 3% av den totala marknaden i Sverige. Jämför det med t ex 8% i Norge, 14% i Danmark. I USA har 31% idéburen välfärd, Belgien 40%, Tyskland 49%, Schweiz 63% och i Holland är 80% av äldreomsorgen driven av idéburna aktörer.

 

Ersta diakonis organisation

 

Korta fakta

Vår vision: En värdig välfärd för alla
Grundat: 1851
Antal medarbetare: 1 318

Omsättning: 1 141 miljoner
Resultat: 57,2 miljoner

   

Våra verksamheter

 

Mer om Ersta diakoni

Verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan slutet av 1800-talet. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Stöd oss

När du ger en gåva till Ersta diakoni ser du till att fler människor i utsatta livssituationer får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få den vård, omtanke och professionella bemötande de har rätt till.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: 
Box 4619,
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

- Observera att e-postadressen inte är avsedd för patientärenden eller personuppgifter.

- Du kan inte boka eller avboka tider för besök på Ersta sjukhus. För att hantera dina patientärenden, gå till 1177 Vårdguiden. För mer information om Ersta sjukhus olika kliniker, besök sjukhusets hemsida.

- För att komma i kontakt med våra övriga verksamheter, besök deras respektive hemsidor, exempelvis Ersta hemtjänst eller Erstas äldreboenden.

- För fastighetsfrågor, t ex felanmälan, kontakta erstafastigheter@erstadiakoni.se.