Om Ersta

På Ersta diakoni ser vi bortom symptom, sjukdomar och livskriser. Vi vårdar, stöder och forskar för att göra livet bättre för människor i utsatta situationer. All vinst återinvesteras i verksamheten – med visionen att kunna erbjuda en värdig välfärd för alla.

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan 1851. Vi har en stark gemensam tro på att hjälpa människan och bidra till ett bättre samhälle.

Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.

Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt. 

Idag är Ersta diakoni Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning och vill fortsätta växa för att kunna erbjuda ännu fler en värdig välfärd. 

– Vi på Ersta diakoni ser att behoven av vård och omsorg ökar i vårt samhälle och vi har kapacitet att möta det. Att vi återinvesterar vårt överskott i verksamheten gör skillnad – inte bara för våra patienter och medarbetare utan också i samhället i stort, säger Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni och ordförande i Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige.

Att riksdagen den 2 juni 2023 röstade igenom en ny lagstiftning som radikalt förändrar förutsättningarna för idéburen sektor är ett viktigt och stort kliv framåt för att idéburen verksamhet ska kunna växa i Sverige. Målet är att 2030 ska 10 procent av vård och omsorg utföras av idéburna organisationer och idag ligger den siffran på 3 procent.

– Det här är en viktig milstolpe. Signalerna från politikerna, oavsett var de befinner sig ideologiskt, är tydliga: alla ser gärna att idéburen vård och omsorg växer och det här intresset ska vi ta tillvara på, säger Stefan Nilsson.

Den nya lagstiftningen skapar möjlighet för kommuner och regioner att rikta upphandlingar till idéburna aktörer och ger upphandlande myndigheter möjlighet, med undantag för primärvården, att reservera rätten att delta i valfrihetssystem till idéburna organisationer.

Ersta diakonis organisation

 

 

Aktuella siffror från 2023

Vår vision: En värdig välfärd för alla
Grundat: 1851
Antal medarbetare: 1 700


Ambassadörer/eNPS (skala -100-100):
 37 
Värdegrund (skala: 1-100): 89 

   

Våra verksamheter

 Övrigt

Mer om Ersta diakoni

Tre leende personer i blå vårdkläder

Verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan slutet av 1800-talet. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.

Två händer som håller varandra

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Siluetter på brygga i solnedgång

Stöd oss

När du ger en gåva till Ersta diakoni ser du till att fler människor i utsatta livssituationer får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få den vård, omtanke och professionella bemötande de har rätt till.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: 
Box 4619,
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

- Observera att e-postadressen inte är avsedd för patientärenden eller personuppgifter.

- För att hantera dina patientärenden till Ersta sjukhus, använd e-tjänsten Alltid öppet. För mer information om Ersta sjukhus olika kliniker, besök sjukhusets hemsida. Telefon Ersta sjukhus (växel): 08-714 65 00.

- För att komma i kontakt med våra övriga verksamheter, besök deras respektive hemsidor, exempelvis Ersta hemtjänst eller Erstas äldreboenden.

- För fastighetsfrågor, t ex felanmälan, kontakta erstafastigheter@erstadiakoni.se.