Års- och hållbarhetsredovisning

Ersta diakoni upprättar i enlighet med årsredovisningslagen sedan 2017 en hållbarhetsrapport där vi beskriver verksamhetens resultat och utveckling inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi är kvalitets- och miljöcertifierat och uppfyller därmed kraven i den internationella standarden för ISO 9001 och ISO 14001.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se