Års- och hållbarhetsredovisning

Ersta diakoni upprättar varje år, i enlighet med Årsredovisningslagen, en års- och hållbarhetsrapport.

I vår års- och hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur vi arbetar med mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, personal, miljö och motverkande av korruption.