Års- och hållbarhetsredovisning

Ersta diakoni upprättar, i enlighet med årsredovisningslagen 6 kap 11§ (1996:1554), varje år en års- och hållbarhetsrapport där vi bland annat visar hur vi arbetar med mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, personal, miljö och motverkande av korruption.

Ta del av vår rapport och få en inblick i alla våra verksamheter och vad som hänt under det gångna året! Nytt för 2021-års rapport är ett framåtblickande avsnitt (kapitel 3) om hur vår strategi mot 2030 ser ut.

Ersta diakoni vill växa, i syfte att kunna hjälpa ännu fler.