Års- och hållbarhetsredovisning

Ersta diakoni, Sveriges största idéburna vård- och omsorgsaktör, sammanfattar året som gått i en års- och hållbarhetsrapport.

På Ersta diakoni har vi en vision om att skapa en värdig välfärd för alla. Våra kunder och intressenter ska kunna lita på att verksamheten bedrivs på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt med människan i centrum. Vår verksamhet ska ha minsta möjliga miljöpåverkan, och en sund ekonomi.