Bli volontär på Ersta

Inom flera av våra verksamheter har vi volontärer. Det kan handla om att hålla sällskap, delta i äldreboendenas caféverksamhet eller att gå på promenad till exempel. Att vara volontär är en viktig och mycket uppskattad roll hos oss.

Ersta diakoni har stort behov av volontärer i många av de verksamheter som vi bedriver. Som volontär är du med och bidrar med att skapa mervärde eller kvalitetshöjning i den löpande verksamheten - det som personalen inte har tid eller möjlighet att ge. Volontärskapet är därför mycket uppskattat av såväl personal, patienter och deltagare i verksamheterna samt inte minst av volontärerna själva.

Olika typer av uppdrag

Uppdraget kan se olika ut beroende på verksamheten, det kan t.ex. vara att samtala, ledsaga vid promenad, hålla sällskap vid middagen eller läsa högt för våra svårt sjuka. Det kan även innebära att bistå i caféverksamhet i våra verksamheter för demenssjuka, ett värdskap i Ersta museum eller att stå till tjänst i vår oblattillverkning eller Second handbutik. Vi ser gärna nya kyrkvärdar till våra gudstjänster i Ersta kyrka! Vi söker också dig som kan vara behjälplig vid dagträffar för äldre.

Volontärskapet utgör också ett bra sätt för givare, medlemmar i Ersta diakonisällskap, samarbetspartners och vänföretag att lära känna vår verksamhet.

Vi räknar med att volontärer kan engagera sig med kontinuitet och är bekväma med att schemaläggas för bästa möjliga planering.

Vill du bli volontär på Ersta diakoni?