Bli volontär på Ersta

Inom flera av våra verksamheter har vi volontärer. Volontärskap inom Ersta är en möjlighet att både ge och ta emot och är därför en ofta uppskattad och tacksam uppgift.

Ersta diakoni tar emot volontärer i många av sina verksamheter. Som volontär bidrar du till att skapa mervärde och att höja kvaliten på vårt arbete - det som personalen kanske inte har tid eller möjlighet att ge. Volontärskapet är därför mycket uppskattat av såväl personal, patienter och deltagare i verksamheterna samt inte minst av volontärerna själva.

Olika typer av uppdrag

Uppdragen kan se olika ut beroende på verksamhet. Social samvaro med boende och brukare inom vår äldreomsorg, att ledsaga vid en promenad, att läsa högt för synskadade. Att medverka vid caféträffar för personer med demenssjukdom, vara värd i Ersta museum eller att sortera frimärken. Praktiskt pyssel i kyrkan eller medverkan vid gudstjänster med mera. Uppdragen kan ha fokus på det praktiska eller det sociala och ofta blandas båda aspekterna.

Volontärskapet är också ett bra sätt för givare, medlemmar i Ersta diakonisällskap, samarbetspartners och vänföretag att lära känna vår verksamhet.

Vi räknar med att volontärer kan engagera sig med kontinuitet och är bekväma med att schemaläggas för bästa möjliga planering. 

Inga förkunskaper krävs men eftersom ett antal verksamheter rymmer människor i känsliga situationer ställs krav på personlig lämplighet. Volontärskap inom Ersta leder inte till anställning men ofta till erfarenheter som berikar livet.

Skriv gärna en intresseanmälan nedan. Ange gärna om du är intresserad av någon särskild verksamhet. Du får då inbjudan till informationsmöte om volontärarbete inom Ersta.  Du får ställa frågor och fundera över vilket uppdrag som kan passa bäst. Volontärsamordnaren fördelar intressenterna till verksamheterna och förmedlar kontakt med ansvariga medarbetare i respektive verksamhet. 

Volontärskapet inleds med en provperiod då både volontären och verksamheten får lära känna varandra och utvärdera hur det känns. Fortlöpande handledning är en självklarhet. 

Varmt välkommen att kontakta oss!

Vill du bli volontär på Ersta diakoni?