närbild på utsmyckning i Ersta kyrka, föreställande duva med lagerkvist i näbben

Medlem i Ersta diakonisällskap

Som varje ideell förening hämtar Ersta diakoni styrka och inspiration från sina medlemmar.

Som medlem i Ersta diakonisällskap bidrar du aktivt till att stödja Ersta diakoni, både i ord och handling.

Medlem Ersta diakonisällskap
Årsavgift 250 kronor

Diakon, medlem i Ersta diakonkår
Medlem i Ersta diakonkår betalar ingen avgift för sitt medlemskap till Ersta diakonisällskap.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagstiftningen i GDPR: https://www.erstadiakoni.se/om-ersta/var-organisation/personuppgifter-och-dataskydd/ 

Årsmöte 2023

Ersta diakoni är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet har varje betalande medlem en röst. Varmt välkommen tisdagen den 16 maj kl 18.00. Mer information skickas i god tid innan mötet till dig som är medlem. 

Mer om oss

Två händer som håller varandra

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Historisk bild där sjuksyster ger kvinna i sjuksäng medicin

Med en lång historia och stark värdegrund

Ersta diakonis historia börjar 1851 då vi byggde vårt första sjukhus och startade Sveriges första sjuksköterskeskola.

skrattade äldre damer

Vår organisation

Ersta diakoni är idag Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: 
Box 4619,
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

- Observera att e-postadressen inte är avsedd för patientärenden eller personuppgifter.

- För att hantera dina patientärenden till Ersta sjukhus, använd e-tjänsten Alltid öppet. För mer information om Ersta sjukhus olika kliniker, besök sjukhusets hemsida. Telefon Ersta sjukhus (växel): 08-714 65 00.

- För att komma i kontakt med våra övriga verksamheter, besök deras respektive hemsidor, exempelvis Ersta hemtjänst eller Erstas äldreboenden.

- För fastighetsfrågor, t ex felanmälan, kontakta erstafastigheter@erstadiakoni.se.