Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Coronaviruset – viktig information om vår äldreomsorg

Ersta diakoni följer noga rekommendationer och riktlinjer från ansvariga myndigheter som bland annat Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm. 

Vi har rutiner för att minimera risker och kring hur vi agerar vid misstänkt eller konstaterad smitta hos boende, kunder eller medarbetare. Vi uppdaterar, informerar och utbildar våra medarbetare kontinuerligt. En särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, läkare med flera bistår verksamheterna. 

Medarbetare stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom och följer noga basala hygienrutiner i kontakt med boende och kunder. 

Om vi hamnar i ett läge där många i en personalgrupp på våra äldreboenden eller inom hemtjänsten blir sjuka samtidigt, kommer vi att omfördela medarbetare mellan olika arbetsgrupper. Hamnar vi i ett läge där vi behöver prioritera arbetsuppgifter, har vi en handlingsplan för det. 

Ersta diakoni är en stor organisation och samarbetar över verksamhetsgränserna för att hantera eventuell hög frånvaro av personal. 

 

För dig med en anhörig på Erstas äldreboenden

Besöksstopp på Erstas äldreboenden

För att skydda våra boende är besök hos oss tillsvidare inte tillåtet. Beslutet om besöksstopp på Sveriges äldreboenden fattades under mars 2020 av Sveriges regering och gäller tills vidare. 

Besöksstoppet är en försiktighetsåtgärd för att undvika att få in smittan i en verksamhet och för att hindra eventuell smittspridning inom en verksamhet. Det är särskilt viktigt då våra boende tillhör en känslig riskgrupp. Besöksstoppet gäller även sådana tjänster som fotvård, frisör och tandvård (munhälsobedömning) med mera. 

Vi förstår att ett besöksstopp inte är lätt. Naturligtvis kommer vi att hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt. Våra äldreboenden är utrustade med wi-fi.

Undantag

Undantag kan göras för besök till boende som befinner sig i livets slutskede eller vid andra extraordinära situationer. Men bara om besökaren är frisk och vid verksamhetschefens bedömning att risken för spridning av covid-19 är liten inom boendet.

Välkommen att kontakta verksamhetschefen för respektive verksamhet vid frågor. 

Information kring eventuell smitta på ett äldreboende

Vid en konstaterad smitta på ett äldreboende kommer vi att informera den boende och dennes anhöriga, detsamma gäller övriga boende och deras anhöriga inom samma avdelning. Vi följer lagstiftning gällande sekretess och kommer inte röja uppgifter om vem som är smittad oavsett om det rör våra boende eller våra medarbetare. 

En boende som blir sjuk kommer i de flesta fall vårdas på äldreboendet med stöd av boendets läkarorganisation och i vissa enstaka fall med ytterligare stöd av ASIH, Avancerad Sjukvård i Hemmet. Vi har tydliga rutiner för hur samtliga medarbetare ska agera och vi går regelbundet igenom dessa tillsammans i verksamheten. Vi har också en särskild grupp med medicinskt ansvarig sjuksköterska, läkare med flera som bistår verksamheterna med information och vägledning.

Fortsatt meningsfull vardag

Färre besök och mindre gemensamma aktiviteter innebär att vi tar till olika kreativa lösningar för att förgylla vardagen för de äldre. Vi jobbar för att det ska finnas variation och stimulans för dem som behöver och uppskattar det. 

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller behöver hjälp med att komma i kontakt med er närstående. Vi hjälper gärna till med telefonsamtal eller när möjlighet finns med What´s app, Facetime eller Skype.

Följ länken för att hitta kontaktuppgifter till våra äldreboenden >>


För dig som är kund, och anhörig till kund, hos Ersta hemtjänst

 Har du som kund varit i kontakt med någon, eller själv har symtom av coronavirus ber vi dig att omgående kontakta oss på hemtjänsten, samt kontakta sjukvårdsupplysningen för coronavirus på nummer 113 13.

Vi vill fortsatt uppmana anhöriga att vara mycket försiktiga med besök så att vi inte smittar de äldre.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor. Kontaktuppgifter hittar du på din hemtjänsts hemsida eller i din kundpärm.

Följ länken för att komma till allmänna startsidan för Ersta hemtjänst - välj därefter din hemtjänst >>


Stöd för dig som anhörig

I dessa tider har livet blivit annorlunda för många av oss. Vi har inte samma möjligheter att träffa andra, våra nära och kära utan får försöka hålla kontakt via telefon eller andra medier. Det kan kännas särskilt svårt om man har någon äldre närstående i behov av stöd och hjälp. Du som behöver råd och stöd, i din situation som anhörig, kan ringa Erstas anhörigstödjare inom äldreomsorgen Carina Parmenfälth, tfn 08-714 64 05.
Här kan du läsa mer om vårt stöd till anhöriga >>

 

Generella råd

Om du insjuknar ska du kontakta 1177 Vårdguiden (ring 1177) för vägledning och hänvisning till vård. Ring 112 om du behöver akut medicinsk vård. Åk inte in till någon akutmottagning eller närakut och/eller drop in-mottagningar på vårdcentraler utan att först haft telefonkontakt.

Läs mer om coronaviruset på 1177>> 

För allmänna frågor gällande Corona kontakta (ring) 113 13.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about COVID-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Skriv ut