Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Barnhem för skyddslösa barn

Redan i början av diakonissanstaltens verksamhet blev det en viktig uppgift att ta hand om utsatta barn.

På sjukhuset fanns hela tiden några platser speciellt avsedda för barn, men barn som blivit friska och lämnat sjukhuset kom ibland tillbaka lika sjuka som när de första gången tagits in. Eftersom en del var helt skyddslösa i tillvaron fick de stanna, och man ordnade ett barnhem för dem.

Frågan om antalet barn var dock ett problem. Man ville helst att barngruppen inte skulle vara större än i en vanlig familj för att kunna skapa en riktig hemkänsla.

Syster Märet Andersson med en flickgrupp.
Syster Märet Andersson med en flickgrupp.

Svårfostrade barn på räddningshem

Ett annat problem var blandningen av ”vanartiga” barn och barn som tagits om hand av andra skäl, till exempel för att de förlorat sina mammor eller för att de var sjuka eller handikappade.

Men 1861 löste man problemet med de svårfostrade barnen genom att inrätta ett så kallat räddningshem dit de fick flytta. Räddningshemmet låg i anslutning till Magdalenahemmet, och barnen riskerade att där påverkas av de äldre kvinnorna.

Räddningshemmet flyttade 1864 till nedre botten i Mangårdsbyggnaden på Lilla Ersta.

Diakonissorna Mia Törneblad och Alma Nilsson med grupp av flickor som handarbetar.
Diakonissorna Mia Törneblad och Alma Nilsson med grupp av flickor som handarbetar.

När anstaltens verksamhet flyttade till Erstaområdet flyttade 26 barnhemsbarn in på övre våningen i norra porthuset. Åtta år senare flyttade även barnhemmet till Mangårdsbyggnaden eftersom porthuset ansågs vara trångt och osunt.

Hemmen slogs ihop

1884 slogs barnhemmet och räddningshemmet ihop till en enhet som hade plats för 30 barn, men avsikten var att minska antalet till 20. Som mest hade barnhemmet ett fyrtiotal barn, och på 1890-talet bodde där bara ett tiotal åt gången trots att nöden var stor. Detta berodde på omtanke om barnen.

Diakonissa Elsa Scheutz med flickgrupp i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
Diakonissa Elsa Scheutz med flickgrupp i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

När det nya sjukhuset skulle byggas på lilla Erstatomten måste barnhemmet flytta, och man sökte efter en ny och lantlig miljö åt barnen. 1907–1911 hyrdes barnhemsverksamheten in på egendomen Stensby i Västmanland. 1911 fick Ersta en stor donation av fru Nanny Broberg, som överlämnade hela sitt gods, Stjärnvik i Nyköpingstrakten. Där placerades barnhemmet med plats för 15 barn och verksamheten fick många lyckliga år, bland annat under de båda världskrigen.

Barnhemmet hade blivit ett skötebarn för Ersta och sorgen var stor då man 1950 tvingades lägga ner.

Diakonissa med barngrupp vid Adventsgranen.
Diakonissa med barngrupp vid Adventsgranen.
| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00