Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta kyrka – de första årtiondena

 

Stockholm. Diakonisskyrkan och Ersta Kapell.
Stockholm. Diakonisskyrkan och Ersta kapell.

Johan Christoffer Bring berättade sommaren 1865 för en av sina vänner att både han själv och andra önskade ett eget kapell på Ersta. Vid den här tiden firade man enkla gudstjänster i en bönsal i det dåvarande sjukhusets bottenvåning, men salen var för liten.

Insamling startade

Vännen till Bring skänkte då en specieriksdaler som en grundplåt till kapellet, och en insamling drog i gång. År 1866 bestämde sig diakonissanstalten för att köpa en tomt för kapellbygget på en bergsplatå intill anstaltens gård.  Kostnad: 800 riksdaler. Insamlingen av gåvor fortsatte, men det dröjde flera år innan något egentligt beslut om att bygga fattades.
 
Det rådde svår missväxt under 1867–1868, vilket medförde att fattigdomen ökade i Stockholm och fattigvården belastades ytterligare. När de insamlade medlen till kapellet redovisades påpekades att ingenting hade tagits från gåvorna till arbetet bland sjuka och nödställda.

Ersta kyrka, interiör.
Ersta kyrka, interiör.

1870 begärdes förslag till ritningar in. Man fastnade för en åttkantig kyrka som hade ritats av arkitekten Per Ulrik Stenhammar. Under 1871–1872 fortsatte insamlingarna och de inbringade mer än vanligt, både i reda pengar och i form av byggnadsmaterial som kalk, tegel och timmer. Den 25 juli 1871 togs så de första spadtagen i samband med anstaltspersonalens gemensamma morgonbön.

Ärkebiskopen invigde

Sedan gick arbetet snabbt. Ett och ett halvt år senare, den 29 december 1872, invigde ärkebiskop Anton Niklas Sundberg kapellet. Han assisterades då av fem präster. Den första högmässogudstjänsten förrättades därefter av Johan Christoffer Bring.

Gudtjänstfirande församling.
Gudtjänstfirande församling.

Orgel med nio stämmor

Under 1873 levererades en nybyggd orgel som hade nio stämmor och som fick mycket beröm av sakkunniga musiker. Orgeln bekostades av Diakonissarbetsföreningen, och den invigdes i samband med högmässan den första söndagen efter påsk.

Däremot fick planerna att installera gaslampor avbrytas på grund av för höga kostnader för förbindelsen till stadens gasledningar. Pengarna räckte inte heller till något kyrkur till en början, men på hösten 1873 sattes uret på plats ovanför kapellets ingång.

Diakonissinvigning 29 maj 1946, officiant biskop Torsten Ysander.
Diakonissinvigning 29 maj 1946, officiant biskop Torsten Ysander.

Vintern 1874–1875 avled arkitekten PU Stenhammar. Förutom att rita kapellet hade han varit rådgivare vid olika byggprojekt och egendomsköp och varit med vid själva byggandet. Dessutom hade han spelat orgel och lett psalmsången vid gudstjänsterna. Från tidigt 1900-tal bytes beteckningen Ersta kapell ut mot Ersta kyrka.

| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00