Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hur staden på berget växte fram

Sommaren 1851 öppnade den första diakonissanstalten på Pilgatan 8 på Kungsholmen.  Men ganska snart blev utrymmena otillräckliga, och 1854 köpte Svenska diakonissällskapet en fastighet vid Jaktvarvet på Kungsholmen.  Sällskapets barnhem och skolan var de verksamheter som fick flytta dit först. Först senare kom sjukhuset dit.

Huset vid Pilgatan på Kungsholmen där Diakonissanstaltens verksamhet tog sin början 9 juli 1851.
Huset vid Pilgatan på Kungsholmen där diakonissanstaltens verksamhet tog sin början 9 juli 1851.

Köp av malmgård

Diakonissällskapet drev vid den här tiden ett så kallat Magdalenahem för ”fallna kvinnor” som skulle rehabiliteras och sedan återgå till ett sedligt liv. Men det var svårt att hitta lokaler som passade för den på den här tiden väldigt kontroversiella verksamheten.

Stadsfiskalen Silfversparre fick veta att malmgården Södra Ersta på söder var till salu. Och justitierådet, sedermera statsministern, Axel Adlercreutz köpte den.

Förvaltningsrådet i diakonissällskapet beslöt då att hyra fastigheten för 1800 riksdaler om året. Erstafastigheten var betydligt större än den på Jaktvarvet, och när det senare visade sig att Jaktvarvet kunde säljas för ett väsentligt högre belopp än vad man lagt där i köp och reparationer, beslöt förvaltningsutskottet 1862 att köpa Stora Ersta.

Diakonissanstaltens två första byggnader vid Stora Ersta - till vänster om porthusen syns diakonisshuset och rakt fram sjukhuset.
Diakonissanstaltens två första byggnader vid stora Ersta - till vänster om porthusen syns diakonisshuset och rakt fram sjukhuset.


I juni 1863 lades grundstenarna till två nya byggnader på Ersta: gamla diakonisshuset, som i dag är administrationshus och restaurang, och gamla sjukhuset. Sjukhuset låg långt in på tomten, där klockstapeln står i dag. De enda byggnader som finns kvar från starten är porthusen.  

Porthusen. Från Diakonissanstaltens gård. Vinterbild.
Porthusen från diakonissanstaltens gård. Vinterbild.

Hösten 1864 var Ersta inflyttningsklart. Vid Kungsholms strand lastades allt som skulle fraktas över till Söder på pråmar. Därifrån drogs pråmarna genom Slussen från Mälaren ut i Saltsjön. Liksom på Kungsholmen fick diakonissanstalten på Södermalm mycket fattigdom i sitt grannskap. Närbelägna Vita Bergen hörde till stadens eländigaste kvarter, en kåkstad ökänd för sitt vilda och sedeslösa liv.

Interiör av barnsalen i Gamla sjukhuset. Patienter och sjukvårdspersonal.
Interiör av barnsalen i gamla sjukhuset. Patienter och sjukvårdspersonal.

Modernt sjukhus

Sjukhuset var väldigt modernt på sin tid. I stället för kakelugnar fanns i golven nedlagda järnrör med cirkulerande vatten. Vattnet värmdes upp i en stor värmepanna, passerade genom rören och gav ifrån sig varmluft.  Det gjorde att systrarna slapp ägna tid åt att elda i kakelugnar. Men sjukhuset slets snabbt ned, och 1907 stod ett stort nybyggt sjukhus färdigt på lilla Ersta-tomten på andra sidan Erstagatan.

Nya sjukhuset från sjukhusparken.
Nya sjukhuset från sjukhusparken.

Hospits i gamla sjukhuset

Det gamla sjukhuset renoverades och 1909 flyttades de första gästerna från gästrummen i gamla diakonisshuset till det nyrenoverade gamla sjukhuset. Det kallades nu för Ersta hospits.

Exteriör av gamla sjukhuset
Exteriör av gamla sjukhuset.
| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00