Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Porthusen

Porthusen på Erstagatan 1 byggdes troligtvis i mitten av 1700-talet som portal till malmgården Stora Ersta som ägdes av Abraham Grill, och som 1864 blev platsen för diakonissanstalten i Stockholm. De är de enda byggnader som i dag finns kvar från tiden innan diakonissanstalten flyttade dit.

Porthusen. Fotografi från Erstagatan, med den extra dörren från gatan och ursprunglig portal.
Porthusen. Fotografi från Erstagatan, med den extra dörren från gatan och ursprunglig portal.

Norra porthuset

Under många år var Norra porthuset arbetsplatsen för en ”portsyster” som öppnade och stängde porten för patienter, besökare och andra gäster.

Carl Sondén (född 1884) tillbringade sin barndom på slutet av 1800-talet på Ersta eftersom pappan satt i styrelsen. Han mindes porthuset och den dåvarande portsystern så här i sina minnesanteckningar:

”Det var syster Augusta Thörnqvist – en mycket rar människa som var portvakt. Till utseendet hörde hon ej till de skönaste. Man sade, att hon blivit satt som portvakt för att genom sitt utseende skrämma bort schåare. Egentligen fanns det två portar. Först den stora yttre som alltid stod öppen om dagarna.  Så därinnanför gallergrindar af järn som först öppnades av syster Augusta sedan man tryckt på en knapp och hon inifrån sitt tillhåll hunnit granska den besökande.”

Norra Porthuset, vinterbild.
Norra porthuset, vinterbild.

Mat till hemlösa

Ett rum på nedre botten fungerade under många år som ”matsal för hemlösa”. Portsystern tog vara på överbliven mat i de olika köken på Ersta och serverade den. Under en period delades också mat ut till fattiga och hungrande i själva porten. Carl Sondén skrev:

”Vid ett särskilt tillfälle kom en lindrigt (?) berusad man in i porten och begärde mat då han samtidigt tillade: ’Kommer ni som vanligt med Edra gamla franska och skummjölk – då slår jag det i backen’.”

I dag ligger huvuddelen av Ersta museum i Norra porthuset.

Portsyster diakonissa Maria Johansson i Norra Porthuset.
Portsyster diakonissa Maria Johansson i Norra porthuset.

Södra porthuset

Det södra porthuset användes från början som bagarstuga och brygghus. På Carl Sondéns tid var det tvättstuga. Han beskrev hur grisar föddes upp intill tvättstugan:

”Då det var grisslakt hördes det vida ikring utanför anstalten. Så ofta det var möjligt passade jag dessa tillfällen som intresserad åskådare.”

Södra porthuset totalrenoverades 1960.

Norra och Södra Porthusen sedda från Diakonissanstaltens gård. Föreståndarinnan Anne-Margrethe Murray går över gården med en grupp provsystrar, elever och sjuksköterskeelever.
Norra och södra porthusen sedda från diakonissanstaltens gård. Föreståndarinnan Anne-Margrethe Murray går över gården med en grupp provsystrar, elever och sjuksköterskeelever.

Nästa stora renovering ägde rum 1973, och hela bottenvåningen inreddes då för oblatbageriet. Det ligger där än i dag och producerar tre miljoner oblater per år.

Södra Porthuset, oblatbageriet. Oblaterna gräddas.
Södra porthuset, oblatbageriet. Oblaterna gräddas.
| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00