Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

1800-talets ordningsstadgar för sjuka på Ersta sjukhus

 

1866 trycktes ordningsregler i tretton punkter som skulle följas av patienterna på Diakonissällskapets sjukhus.  Om patienterna bröt mot reglerna kunde de bli utskrivna i förtid.

Gamla sjukhuset.
Gamla sjukhuset.

Viktigt med renlighet

De sjuka skulle själva ha med sig både passande gångkläder och sängkläder. De som inte ägde eller kunde skaffa sig nödvändiga kläder fick låna av anstalten, och de skulle då lämna sina egna kläder till föreståndarinnan som skulle förvara kläderna tills patienten skrevs ut. Patienterna förväntades hålla sig rena, och de som kunde skulle själva klä på sig. Bara de som inte kunde ta sig upp fick tvätta sig och kamma sig i sängen. Det var även förbjudet att spotta på golvet!

Ingen fick utan föreståndarinnans tillåtelse besöka något annat sjukrum eller sjuksköterskornas rum. De sjuka som kunde vistas ute fick bara uppehålla sig på särskilt anvisade platser.

Gamla sjukhuset. Korridor med stängda dörrar in till sjuksalarna. Systrar
Gamla sjukhuset. Korridor med stängda dörrar in till sjuksalarna.

Viktigt med dieten

Patienterna skulle hålla sig till den diet och den medicin som läkaren föreskrivit. Det var förbjudet att dela med sig av mat och medicin till andra på sjukhuset. Det var inte heller tillåtet att skaffa annan mat eller dryck än den som serverades på sjukhuset.

Det var förbjudet för de sjuka att visa förakt eller bemöta andra ohövligt. De fick inte tala illa om vare sig läkarens eller någon annans åtgärder. Om någon hade klagomål så skulle de framföras till föreståndarinnan, läkaren eller anstaltens föreståndare.

Gamla sjukhuset. Poliklinikens väntrum.
Gamla sjukhuset. Poliklinikens väntrum.

Förbjudet att prata och skratta

Fritt och högljutt skratt var förbjudet precis som allt lättsinnigt prat och ordväxling mellan de sjuka. Dörrar skulle öppnas och stängas sakta. När nattvarden delades ut skulle alla uppföra sig anständigt.

Det var inte heller tillåtet att ta med sig böcker och tidningar till sjukhuset utan tillstånd. ”Dålig läsning” togs ifrån patienterna om den upptäcktes. Alla andra onyttiga tidsfördriv var också förbjudna.

| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00