Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Sjukhusets förändringar

 

Under Allhelgonahelgen 1907 invigdes Erstas nya sjukhus. Det var ett så kallat odelat lasarett med både medicinsk och kirurgisk vård, och det fanns plats för cirka 90 patienter.  Men trots att det nya sjukhuset hade plats för dubbelt så många patienter som det gamla, och trots att man utförde betydligt fler operationer där, fick man nöja sig med bara en hjälpläkare ända fram till 1923. Då gav Medicinalstyrelsen sitt tillstånd till ytterligare en läkartjänst. Året därpå fick Ersta sin första röntgenolog, och från och med 1925 fanns fem läkare på sjukhuset. 

Diakonissantstaltens nya sjukhus.
Diakonissantstaltens nya sjukhus.

Kirurgiska och medicinska avdelningar

1931 delades sjukhuset i en kirurgisk och en medicinsk klinik med en överläkare och en underläkare för vardera. Även om sjukhuset vid tillkomsten var väldigt modernt, började man i början av 1950-talet diskutera frågan om sjukhusets framtid som delaktig i huvudstadens sjukvårdsrotel.

I december 1955 godkände stadsfullmäktige ett förslag till nytt avtal mellan sjukvårdsdirektionen och diakonissällskapet som innebar att staden gick i borgen för ett sjumiljonerslån som sällskapet behövde för att bygga om, utvidga och utrusta sitt sjukhus. I gengäld skulle sjukhuset tillhandahålla minst 120 patientplatser.  Men sällskapet kom senare fram till att mer pengar behövdes, och lånebeloppet höjdes till 13 miljoner kronor.

Nya sjukhuset, barnsalen. Systrar och barn.
Nya sjukhuset, barnsalen. Systrar och barn.

1960-talets till- och ombyggnader

Utmed Fjällgatan tillkom en nybyggd del som innebar en helt ny sjukhusentré och administrationslokaler, förråd och obduktionsutrymmen i bottenplanet. På andra våningen utrustades en kirurgisk poliklinik i ena halvan och en medicinmottagning i den andra.

Röntgen- och laboratorieavdelningarna var förlagda till tredje våningen. På den fjärde fanns operationsavdelningen och överläkarnas mottagning. Det gamla sjukhuset genomgick samtidigt omfattande ombyggnader av det gamla sjukhusets kirurgiska avdelningar och vårdavdelningar med sammanlagt 152 vårdplatser.

Nya sjukhuset, ombyggnad 1988-1989. Provisorisk entré.
Nya sjukhuset, ombyggnad 1988-1989. Provisorisk entré.

I november 1967 invigdes Erstas nybyggda psykiatriska klinik. Dess båda avdelningar hade 16 vårdplatser vardera, och dessutom tillkom 10 platser för dagvård.

Nya sjukhuset. Vårdavdelning.
Nya sjukhuset. Vårdavdelning.

Vård för epileptiker

1935 öppnades epileptikerhemmet Erstagården i Nacka för kvinnliga epileptiker, och under en tid drev man också ett speciellt epilepsisjukhus där patienterna kom från olika delar av landet.  Men synen på epilepsivård förändrades och det bestämdes att epileptiker skulle vårdas i sina hemlän.

I december 1972 invigdes en ny och rymlig klinik som fogades in i Ersta sjukhus som en neurologisk enhet. Även denna verksamhet tvingades att upphöra 2009-10 och ersattes 2010 av Nordens första – och enda – hospice för barn och ungdomar.

Sjukhuset sett från stora Diakonisshuset. Sommarbild.
Sjukhuset sett från stora diakonisshuset. Sommarbild.

Under åren 1972 till 1993 bedrevs som en del av Ersta sjukhus ett omfattande långvårdsarbete vid nya sjukhusbyggnader i Stortorp, Huddinge kommun.

| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00