Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vårsta – diakonissanstalten i Härnösand

 

1910 framförde biskop Ernst Lönegren till Erstas styrelse att han ville bygga upp en diakonissanstalt i Härnösand för att kunna tillgodose Norrlands behov. Redan tio år tidigare hade diakonissan Louise Fryxell sagt att Härnösand på flera sätt var den mest lämpliga platsen för en ny anstalt. Bristen på diakonissor var svår, och en församling kunde få vänta i 10–15 år på att få en diakonissa.

Vårsta Diakonissanstalt, Härnösand.
Vårsta diakonissanstalt, Härnösand.

1911 fick biskopen 25 000 kronor som grundplåt av ett par vänner, och strax därefter 5 000 kronor till. Styrelsen på Ersta beslöt då enhälligt att börja förbereda grundandet, och en fastighet alldeles utanför Härnösands stads planlagda område inköptes. Huset var rymligt men måste ändå byggas ut med en samlingssal och några systerrum. 

Vårsta diakonissanstalt som var en dotteranstalt till Ersta ända fram till 1929, invigdes högtidligt den 19 september 1912 i samband med Härnösands stifts första stiftsmöte.  Under 16 år skötte biskop Lönegren själv vid sidan om sitt biskopsämbete även föreståndaruppgifterna. Den första föreståndarinnan var Erstadiakonissan Amelie Follin.

Vårsta Diakonissanstalt, Härnösand.
Vårsta diakonissanstalt, Härnösand.

Långsam tillväxt

Elevskaran på Vårsta växte mycket sakta. De första diakonissorna vid Vårsta vigdes på annandag pingst 1916, och i slutet av 1922 fanns där 29 systrar, varav 13 diakonissor, 11 provsystrar och 5 elever.

Utöver systrarna fanns ingen fast anställd personal förrän på 1960-talet. Alla reparationer, eldning och snöskottning med mera sköttes av systrarna.

Vårsta Diakonissanstalt, Härnösand. Från Hemsysterskolan.
Vårsta diakonissanstalt, Härnösand. Från hemsysterskolan.

Redan från starten hyrdes andra våningen i diakonisshuset ut till Westernorrlands läns sjukhem för obotligt sjuka, vilket gav välbehövliga hyresintäkter och gav övningstillfällen för diakonisseleverna. 1937 flyttade sjukhemmet från diakonisshuset till det nybyggda sjukhemmet Fristad som fortsatte sin verksamhet med Vårstasystrar i ledningen ända fram till 1982. Verksamheten lades ned 1986.

Nya arbetsfält

Snart började också en rad nya arbetsfält etableras för att täcka diakonala behov i församlingar och i samhället. Under åren 1942–1982 drev Vårsta till exempel en hemsysterskola , där unga kvinnor skulle utbildas i att sköta hem  för ”sjukas, vilsekomnas eller eljest hjälpbehövandes omvårdnad”. Ett annat exempel är att man under åren 1976–1994 framgångsrikt drev Gälegården som ett behandlingshem för narkotikamissbrukare.

Vårsta Diakonissanstalt, Härnösand.
Vårsta diakonissanstalt, Härnösand.

Även i dag är aktiviteterna i Vårstas regi många. Förutom diakoniutbildningen och olika fortbildningskurser driver man ett konferenscenter, ett kriscentrum och har ansvar för kyrkans familjerådgivning. Sedan 2009 pågår även ett EU/ESF-projekt, Grön rehabilitering, som ska stärka människor som vill komma tillbaka till arbetslivet. Tema som trädgård, natur och växande är grundstenar i deras rehabiliteringsprogram.

| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00