Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Vändpunktens projekt för förskolebarn som lever i familjer med missbruk utökas

Ersta_Vändpunktens barngrupp

2012 inledde Ersta Vändpunkten ett samarbete med kommunala förskolor på Södermalm för att hjälpa personal inom förskolan att tidigare upptäcka barn som växer upp i familjer med missbruk.

Projektet blev så lyckat att Stockholms stad beslutat att förlänga och utöka det. Ersta Vändpunkten inleder nu ett nytt treårigt projekt med fem stadsdelar  i Stockholms kommun så att fler barn kan få hjälp och stöd redan från tidig ålder.

- Förskolan kan vara den enda trygga platsen ett barn har och börjar de berätta, är det oerhört viktigt att personalen vågar lyssna och ställa frågor. Här kan vi hjälpa till med att ge stöd och kunskap och dessutom praktisk information om hur man tar sin oro vidare så att barnet och familjen kan få stöd och hjälp, förklarar Jeanette Haglund Svensson, Ersta Vändpunkten.

Forskningen visar att tidig upptäckt är en viktig faktor för att förhindra att barn i missbruksfamiljer själva hamnar i missbruk senare i livet.  Trots det finns det väldigt få insatser för barn i förskoleåldern och inom förskolan finns det sällan några riktlinjer för hur personalen ska göra om det finns misstankar om att barn lever i familjer med missbruksproblematik.

Det tidigare projektet resulterade bland annat i rutiner och riktlinjer för förskolorna, barnombud på alla förskolenheter som ska se till att barn perspektivet beaktas och att barnets rättigheter kommer först. Ett närmare samarbete mellan förskolor och Socialtjänst. Dessutom startade Ersta Vändpunkten en helt ny barngrupp för barn i åldrarna 4-6 år och deras föräldrar.

De fem stadsdelsförvaltningarna i nya projektet är Skarpnäck, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Bromma.

Ersta Vändpunkten finns för barn, unga och vuxna som lever i eller vuxit upp i familjer med missbruk. Verksamheten är i dag till största del finansierad av insamlade medel.

Mitt i Södermalm har skrivit om projektet. Läs artikeln här.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni