Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta diakoni startar ny hemtjänst i Farsta

I början av februari kommer vi även kunna erbjuda hemtjänst till äldre som bor i Farsta.

Ersta hemtjänst kommer att dela lokal med äldreboendet Lydiahemmet som startar samtidigt i Farsta strand söder om Stockholm den 3 februari. Verksamheten kommer inledningsvis att erbjuda hemtjänst i centrala Farsta och Farsta strand. 

- Det är mycket spännande att tillsammans med en grupp nya, engagerade medarbetare få bygga upp något från grunden. Vi ser redan nu att intresset är stort, både från stadsdelen och nya kunder. Vi har till en början valt att öppna i begränsade områden eftersom en långsam men stadig tillväxt är bäst för både kunder och personal, säger Katrin Rova (bilden nedan), verksamhetschef för nya hemtjänsten i Farsta.

Hur kommer de äldre ni möter att märka att det är Ersta diakoni som driver hemtjänsten?
- Som i alla våra verksamheter är det vårt bemötande som utmärker oss. I en tid där allt fler upplever sig ensamma förstår vi vikten av det mänskliga mötet, i alla situationer, alltid. 

Vad ser du för fördelar med att verka i samma lokaler som Lydiahemmet?
- Det blir en ännu tydligare kedja där våra äldre har möjlighet att få hjälp från Ersta under olika skeden i livet. Det finns även tankar kring att starta någon form av social träffpunkt eller dagverksamhet och då skulle vi kunna erbjuda en riktigt bra helhet för äldre här i Farsta. 

Ersta hemtjänst erbjuder hemtjänst på flera platser i Stockholmsområdet samt i Sundsvall och Gävle. Läs mer om Ersta hemtjänst i Farsta här

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni