Om Ersta

2020 - ett annorlunda år

I 2020 års-och hållbarhetsredovisning beskriver vi bland annat vad pandemin inneburit för verksamheterna och hur det påverkat vårt arbete.

Ersta diakoni har en lång historia och har varit med om många omvälvande skeenden i samhället, men det var längesedan vi upplevde ett så utmanande år som 2020. Trots det har vi stått trygga i stormen, till hjälp och stöd för människor. Vi har under året varit tvungna att ställa upp, ställa om och ställa in, och även om det varit tufft har det också varit fantastiskt att se hur Erstas medarbetare visat prov på uthållighet, solidaritet och uppfinningsrikedom för att möta alla de utmaningar som pandemin fört med sig.

Det är med stolthet vi får sammanfatta 2020 års verksamhetsberättelse och blicka framåt.

leende man med visir

Några viktiga händelser från året 2020:

  • Vi har hanterat stora utmaningar i samband med covid-19 inom samtliga verksamheter. Ersta sjukhus har stöttat akutsjukhusen i Region Stockholm med akutkirurgi, imperativ vård och IVA-platser under pandemin.
  • Under 2020 tog projektet Ersta nya sjukhus stora kliv framåt. Markarbeten och sprängningar avslutades och grundplattor har färdigställts. Strax efter sommaren började stomresningen.
  • I april öppnade vi vårt första LSS-boende på Erstaklippan i Stockholm. Ytterligare ett boende har öppnat på Västlundavägen i Vallentuna kommun.
  • Vi har vuxit inom äldreomsorgen genom öppnandet av Ersta Lydiahemmet i Farsta strand, ett nybyggt äldreboende med 54 lägenheter.
  • Ersta sjukhus har under året blivit utnämnt till USV-enhet (Universitetssjukvårdsenhet) och öppnade även ett nytt IBD-centrum för inflammatorisk tarmsjukdom.
  • Medicinkliniken har under 2020 genomfört ett pilot-projekt för digital vård, ”Min vård”, för att öka tillgängligheten och delaktigheten för våra patienter.
  • Ett omfattande varumärkesarbete samt en ny grafisk profil har utarbetats och implementerats under året, tillsammans med lansering av en ny mobilanpassad hemsida.

Mer om Ersta diakoni

Verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan slutet av 1800-talet. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler.

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Stöd oss

När du ger en gåva till Ersta diakoni ser du till att fler människor i utsatta livssituationer får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få den vård, omtanke och professionella bemötande de har rätt till.