Ersta äldreomsorg

Dagverksamhet med gemenskap i fokus - och sol- och ljusrum som bonus

Genom dagverksamhet kan äldre med demenssjukdom få en meningsfull vardag och träffa andra i samma situation. I Farsta strand driver Ersta en dagverksamhet i moderna och funktionella med gemenskapen i fokus.

Målgruppen är personer över 65 år med en demenssjukdom. De kommer till dagverksamheten för att ta del av givande aktiviteter och för att träffa andra i samma situation. Lokalerna högst upp på Lydiahemmet i Farsta strand är idealiska, här finns stora luftiga ytor för socialt umgänge och flera mindre rum för aktiviteter.
-Vår dagverksamhet ska fylla på en del av de funktioner man ofta tappar på grund av sin sjukdom. Sjukdomen kan begränsa vad kan och får göra själv, och man kanske inte längre känner sig behövd. Här får man vara sig själv, och bli uppskattad och förstådd för den man är nu. Man kan även få tillbaka den sociala gemenskap man ofta tappar när man får en demenssjukdom.

Det berättar Sandra Lönnqvist, Silviasyster, som kommer att arbeta i den nya dagverksamheten. Att vara Silviasyster innebär att hon har en gedigen utbildning inom bemötande av personer med demens.
-Genom att känna in var personerna befinner sig i sin sjukdom, och hur deras dagsform är, kan jag på olika sätt stötta och guida dem i vardagen hos oss. Målet är att alla ska känna sig behövda, på ett kravlöst sätt.

bild inifrån ljus- och solrummet Playa del LydiaDagarna startar med en gemensam frukost. Sedan får gästerna välja vilken aktivitetsgrupp de vill ansluta sig till – kanske vill de vara med i idrottsgruppen eller i köksgruppen som lagar lunch och bakar till eftermiddagens fika. Faller andan på kan de vara med i skapandegruppen. Här kan man dessutom få tillgång till Playa del Lydia, Lydiahemmet sol- och ljusrum där man kan sitta och njuta av värmen till vågskvalp eller fågelkvitter.

Efter eftermiddagens fika är det dags att runda av dagen och åka hem.
-Måltiderna hos oss är viktiga, både ur näringsperspektiv och ur ett socialt perspektiv, speciellt för dem som bor ensamma, säger Sandra Lönnqvist.

En dagverksamhet kan även fylla en viktig funktion för gästernas anhöriga. Att vårda sin närstående i hemmet kan vara tufft. Många upplever stress och tidspress de gånger de tar sig ut på egen hand och behöver lämna sin närstående eller blir avlastade en stund av hemtjänsten.
-Dagverksamheten kan ge utrymme att få slippa vara orolig och få utrymme hitta tillbaka till sig själv. Helt enkelt vara den man är när man inte är vårdare, säger Sandra Lönnqvist.

Här kan du läsa mer om vår dagverksamhet i Farsta strand >>