ungdomsverksamhet Ersta diakoni

"Det bästa är att få bidra till ett bättre samhälle"

Helena Liman Sagoo, insamlingschef på Ersta diakoni, brinner för att skapa mervärde - både för den som ger och den som får gåvor.

Ersta diakoni agerar på uppdrag av kommuner och regioner, men vi identifierar också områden där samhällets nät inte är tillräckligt finmaskigt för att fånga upp alla de med behov av hjälp och stöd. I de fallen är gåvomedel från privatperson, organisationer, företag eller stiftelser avgörande.

Ansvarig för de insamlingar och donationer som ges till Ersta diakoni är Helena Liman Sagoo.


Vad är det bästa med ditt jobb?


Att få möjlighet att bidra till ett bättre samhälle. Det handlar både om att kunna hjälpa och bidra till alla de som arbetar i verksamheterna och dels om att kunna ge dem som önskar det att få möjlighet att bidra ekonomiskt.


Hur skiljer sig Ersta från dina tidigare arbetsplatser?


Erstas värdegrund är stark och det märks att många som jobbar här är stolta över att få möjlighet att arbeta här.


Erstas värdegrund bygger på att ”Se hela människan” – hur märks det i din jobbvardag?


En del av de pengar som ges som gåvor till Ersta går till något lite extra för de vi är till för, något som de blir glada av. Ett exempel på det är att kunna hjälpa de äldre som bor på våra äldreboenden att kunna fortsätta med sin hobby. Att jag med mitt arbete kan få det att hända gör mig extra glad.

Stöd oss

duvor i skyn

Stöd oss

När du ger en gåva till Ersta diakoni ser du till att fler människor får tillgång till en värdig välfärd. Läs mer här om hur du kan stötta oss >>

Erstajournalen nr 2 2022

Erstajournalen

Två gånger per år får alla gåvogivare Erstajournalen. Läs senaste numret här.>>

Marie Göranzon, en av Ersta diakonis vänner

Möt våra gåvogivare

Alla gåvor är betydelsefulla för oss, stora som små. Möt några av våra gåvogivare här. >>