Ersta äldreboende

Erstamaten - mat och måltider på Erstas äldreboenden

God mat och trevliga måltider är en del av god omsorg. Det är inte bara viktigt för hälsan utan även för livskvalitet och välmående. Därför satsar vi satsar extra på mat och måltidsmiljö på våra äldreboenden.

Måltiderna inom Ersta diakonis äldreboenden ska uppfylla mer än grundläggande krav som näringsrik mat med god smak och tilltalande utseende – vi vill även att måltiderna ska vara en trevlig stund att se fram emot. Vi kallar vårt arbetssätt kring måltider för Erstamaten.

Utvecklat efter Livsmedelsverkets riktlinjer

En del av Erstamaten är vårt måltidskoncept som är framtaget i ett samarbete mellan Ersta diakoni och Compass Group FS (tidigare Fazer) – The Meal Watch. The Meal Watch är utvecklat enligt riktlinjerna för sjuka och äldre som Livsmedelsverket lanserade 2018.

Det unika med The Meal Watch är att det är individanpassat

Det unika med The Meal Watch är att det är individanpassat, det vill säga att vi tar hänsyn till att näringsbehovet varierar från individ till individ. Genom att servera vad varje person behöver, vill ha och vid de tidpunkter som personen faktiskt är hungrig minimeras risken för undernäring. Det är en väg att säkerställa att maten verkligen hamnar i magen där den gör nytta. Dessutom hoppas vi komma till rätta med det faktum att så mycket som en tredjedel av den traditionellt serverade maten slängs.

Vi serverar mycket husmanskost

Erstas medarbetare som känner de boende, kan planera och anpassa antal mål och portionsstorlekar efter varje person. Utbudet av mellanmål och smårätter är stort för att stärka upp mellan huvudmålen samt för att korta ner perioden mellan dagens sista mål och följande frukost.
Menyn, som byts två gånger per år, löper över 5 veckor så att inte samma maträtter återkommer för ofta. Många av rätterna är husmanskost. Grunden i måltiderna är huvudrätt plus efterrätt (vid en av dagens två huvudrätter). Vi serverar alltid grönsaker och bröd till måltiden.

Vi samlar de boende för att planera vad vi vill äta under vår trerättersmiddag.

Vid vissa tillfällen har vi Önskemåltid. Det är en gemensam aktivitet som oftast sker avdelningsvis. Vi samlar de boende för att planera vad vi vill äta under vår trerättersmiddag. Sedan är man delaktig i matlagningen om man vill. Det är ett tillfälle då vi dukar extra fint och självklart bjuder på ett glas vin, öl eller annan dryck. Ofta sitter vi på ett annat ställe än vanligt, exempelvis i en samlingssal.

Mat och måltider är ett viktigt fokusområde för oss – så här märks det:

  • Vi satsar på hög måltidskvalitet som får kosta lite mer.
  • Många av våra aktiviteter är centrerade runt måltider, till exempel önskemiddagar, grillfester, frukostklubb och firandet av olika högtider.
  • Vi mäter och följer löpande upp flera delar inom måltider och nutrition för att fortsätta utvecklas och hålla en hög kvalitet.

Läs en intervju där Martin Andersson, dietist inom Erstas sociala verksamheter, berättar om sin vision med måltiderna inom äldreomsorgen.