Bild på två boenden på Ersta äldreboende

Ersta diakoni växer i Uppsala med ytterligare ett äldreboende

Ersta diakoni har vunnit upphandlingen rörande äldreboendet Ferlin, ett boende om 70 lägenheter. Upphandlingen riktade Uppsala kommun mot enbart idéburna aktörer. Verksamhetsstart sker i början av 2025.

Sedan 2021 driver Ersta diakoni, Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg, Juliahemmet i Uppsala i egen regi. Boendet har blivit ett av Uppsalas mest populära. Till hösten öppnar Ersta diakoni även två gruppbostäder inom LSS i Skölsta och Törnby, strax utanför Uppsala, och nu står det klart att man även tar över driften av äldreboendet Ferlin.

Att värdegrunden om att ”se människan” genomsyrar ord och handling är utmärkande för vår verksamhet

– Idéburen vård och omsorg växer i Sverige. Vi tackar för förtroendet att få ta över driften av detta äldreboende och ser väldigt positivt på att Uppsala kommun valde att styra denna upphandling mot idéburna aktörer, säger Stefan Nilsson, direktor.

Avtalet för äldreboendet Ferlin är på entreprenad och löper på 4 år med möjlighet till förlängning. Övertagandet av driften är planerad till att ske i början av 2025.

– Det känns fantastiskt roligt att få möjlighet att bredda vår närvaro i Uppsala. Vi ser fram emot att tillsammans med de boende, anhöriga och medarbetare utveckla och förädla Ferlins äldreboende, säger Emma Swanström, ansvarig för Erstas äldreboenden.

Hon fortsätter:

– Att vinsten återinvesteras i verksamheten och att värdegrunden om att ”se människan” genomsyrar ord och handling är utmärkande för vår verksamhet. Andra saker som vi brinner för är att skapa delaktighet för de äldre i vardagen, att ha mycket utomhusvistelse, aktiviteter och bjuda in till kulturella upplevelser.