Utsiktsbild från Erstaklippan

Ersta Frimärken har upphört

I juni 2024 upphörde Ersta frimärksverksamhet. Via kyrkans volontärverksamhet kommer enskilda frimärkssamlingar fortsatt kunna tas emot.

Ersta diakoni uppskattar och tackar för allt engagemang som frimärksavdelningen bidragit med i alla dessa år. Verksamheten har långa anor som sträcker sig till 1891 då ekonomin var kärv. Dåvarande direktor bad om bidrag och prosten Thorman i Västra Ryds församling skänkte Ersta fick en halv säck potatis och några frimärken.

Försäljningen av dessa blev början till en sidoverksamhet som i många år genererade intäkter men den digitala utvecklingen har reducerat antal brevskrivare, och frimärkssamlare, betydligt. Förtjänsten från försäljningen har kraftigt reducerats och i samband med att Wallins fastighet nu tar över den byggnad där frimärksavdelningen huserat så upphör verksamheten. 

– Det är såklart alltid tråkigt när man sätter punkt för en verksamhet, men Ersta diakoni har under sina över 170 år alltid varit en verksamhet i ständig förändring. Just nu befinner sig Ersta sjukhus i en väldigt expansiv fas och vi behöver säkra att vi nyttjar utrymmena som står till vårt förfogande på Erstaklippan på bästa sätt framöver. När kapitlet om frimärkesförsäljningen nu stängs så skapar det också möjlighet för att nya kapitel kan påbörjas, säger direktor Stefan Nilsson. 

Frimärksavdelningens volontärer som vill fortsätta sitt engagemang kommer att ges möjlighet till detta genom Ersta kyrkas samordning. 

Vi tar gärna emot enskilda frimärkssamlingar men kan inte längre handha osorterade frimärksgåvor. Intäkterna från frimärkesförsäljningen tillfaller våra sociala verksamheter. 

Kontakta: info@erstadiakoni.se och ange "Frimärke" i ämnesraden.

Mer om Ersta diakoni

Ersta diakonis volontärverksamhet

Bli volontär på Ersta

Som volontär blir du en del av Ersta diakonis nätverk och i utbyte mot din kunskap, omtanke och arbete vidgar du vår värld.

Bild på duvor som flyger i gryningen

Ge en gåva

När du ger en gåva till Ersta diakoni ser du till att fler människor i utsatta livssituationer får möjlighet att bearbeta trauman, läka i en trygg miljö och få den vård, omtanke och professionella bemötande de har rätt till.

Historisk bild från Ersta diakonis port

Vår historia

Ersta diakonis historia börjar år 1851. Då lades grunden till det som idag är Sveriges största idéburna vård- och omsorgsaktör. Läs mer om vår historia här.