Ersta sjukhus planerar öppna BVC i höst

Till hösten planerar Ersta sjukhus öppna en barnavårdscentral i anslutning till Ersta vårdcentral på Fjällgatan.

En barnavårdscentral (BVC) blir ett välkommet tillskott till Ersta vårdcentrals välfungerande verksamhet. Vårdcentralen, som startade 2019, har stadigt vuxit och utvecklats över tid. I takt med att Ersta sjukhus nu växer på Erstaklippan ges möjligheten att utöka Ersta vårdcentrals verksamhet ytterligare.

ersta-vårdcentral-bvc-familj.jpg- Att skapa sammanhållna och välfungerande vårdkedjor är en viktig del i Ersta sjukhus vision när vi växer. Primärvården är navet i sjukvården, och med Ersta vårdcentrals planer på att öppna en barnavårdscentral så ger det oss goda förutsättningar att ta ansvar för hela familjens behov, säger Sara Lindholm Larsson, sjukhuschef Ersta sjukhus.

Målet med en barnavårdscentral är att erbjuda familjer råd och stöd genom sitt tidiga föräldraskap. Det kan bland annat handla om barnets utveckling, amningsstöd samt frågor kring mat och sömn. Målsättningen är att ge familjerna den hjälp och stöd som de önskar och behöver i enlighet med det nationella barnhälsovårdprogrammet.

- Våra förutsättningar att bedriva god barnhälsovård är goda med tanke på den kompetens och erfarenhet som redan finns inom våra verksamheter idag. Vårdcentralens specialister inom allmänmedicin har gedigen kompetens och flertalet har även erfarenhet av arbete på barnavårdscentral. Vi har även specialiserade barnläkare inom Ersta sjukhus som kommer att arbeta i teamet på Ersta BVC, säger Sahere Roshandel, verksamhetschef Ersta vårdcentral.

Korta fakta Ersta BVC

Ersta BVC planerar att öppna under hösten i anslutning till Ersta vårdcentrals befintliga lokaler på Fjällgatan 44 plan 1. Mer information om startdatum och intresseanmälan för listning kommer efter sommaren.

Alla avdelningar och mottagningar.

Avdelningar och mottagningar

Inför ditt besök till Ersta sjukhus

Hitta hit & parkera

Här hittar du kontaktuppgifter till oss

Kontakta oss