Ersta sjukhus

"Ersta sjukhus ses som en attraktiv arbetsplats"

Anna-Karin Lund, enhetschef och röntgensjuksköterska berättar om sin vardag på Röntgenkliniken, Ersta sjukhus.

Hur kan en arbetsdag för en röntgensjuksköterska se ut?

– Innan flödet av patienter sätter igång börjar alltid dagen med att gå igenom all utrustning. Allt från syrgas, kalibrera maskiner och laddning av kontrastspruta. Det här jobbet handlar mycket om teknik och inte minst om mötet med patienterna. Det är spännande hur mycket folk har att berätta. Det är något som jag älskar med det här jobbet.

Hur kom det sig att du blev just röntgensjuksköterska?

– Det var inte tanken från början utan jag ville vara där det var fart och fläkt, men så kom det upp en plats på röntgen och på den vägen är det. Efter jag gjort min specialistutbildning till röntgensjuksköterska har jag blivit kvar. Det är så roligt, det är så mycket mer än vad man tror att röntgen handlar om.

– Det här var 1991 och sedan dess har det hänt mycket inom det här området. Framförallt med tekniken. Då kunde en undersökning ta upp mot 45 minuter och nu tar det 10-12 sekunder. Fantastisk utveckling! Det negativa med effektiviseringen gör att tiden med varje patient minskar och riskerar att bli mer på löpande band. Men här tycker jag Ersta skiljer sig från mängden. Här jobbar vi efter vår värdegrund, att se människan.

Vad var det som lockade med att arbeta på Ersta sjukhus?

– Ersta har ett bra rykte och står för något äkta. Hela kedjan är bra. Tror att det är bästa stället att jobba på här i Stockholm för en röntgensjuksköterska. Det har inte varit svårt att rekrytera folk hit. Ersta ses som attraktiv arbetsplats.

Hur skiljer sig Ersta röntgenklinik från andra röntgenenheter?

– Det är skönt att veta att det är idéburet och att grundvärderingen finns där. Det finns också mycket att jobba med här för en röntgensjuksköterska. Bland annat datortomografi, magnetkamera, ultraljud och genomlysning. Det är en fördel att vara på en mindre enhet. Man får prova på många delar och kan hoppa runt.

Fakta Röntgenkliniken:

Alla bilder granskas alltid av två röntgenläkare med specialistkompetens.

Möjliga undersökningar:

  • Datortomografi (DT, skiktröntgen)
  • Magnetkamera (MR)
  • Bentäthetsmätning
  • Skelett- och lungröntgen
  • Genomlysning