Forskningsenheten på Ersta sjukhus

Fortsatt stöd till forskningen på Ersta sjukhus

Innan årsskiftet stod det klart att Forskningsenheten på Ersta sjukhus beviljas fortsatt stöd från Erling-Perssons Stiftelse för att bedriva patientnära forskning. Stödet uppgår till totalt 14 250 000 över en period på tre år.

Sedan 2007 har stiftelsen givit finansiellt stöd till forskningen på Ersta sjukhus där resurserna används för att bedriva patientnära forskning i nära anknytning till den kliniska verksamheten.

– Tack vare fortsatt stöd och förtroendet från Erling-Perssons Stiftelse kan vår verksamhet fortsätta i den omfattning och med den kvalitet som vi tidigare haft. Nu kan vi fokusera på en forskningsverksamhet med uppföljning över längre period av de behandlingar som jämförs i de pågående projekten, säger Anders Thorell, FoUU-chef på Ersta sjukhus.

Den patientnära forskningen vid Ersta sjukhus har bidragit till många positiva upptäckter, främst hur man kan förebygga komplikationer inför och efter kirurgi.    

Några goda exempel på vad forskningen bidragit till:

  • Uppladdning med kolhydrater istället för fasta inför kirurgi har visat sig bidra till minskade komplikationer och snabbare återhämtning efter operation.
  • Inom övervikskirurgi har forskningen visat att en period med lågkaloridiet innan operation minskar komplikationer efteråt. Man har även hittat en metod för att minska risk för tarmvred efter operation.

Fakta FoUU på Ersta sjukhus

Ersta sjukhus är sedan 2021 en Universitetssjukvårdsenhet (USV) inom Region Stockholm. Sjukhusets forskare är anknutna till Karolinska Institutet via KIDS (Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus) respektive Institutionen för Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Ersta sjukhus är sedan 2021 en Universitetssjukvårdsenhet (USV) inom Region Stockholm. Sjukhusets forskare är anknutna till Karolinska Institutet via KIDS (Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus) respektive Institutionen för Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Ersta sjukhus bedriver patientnära forskning i ett stort antal pågående studier och har flertalet samarbeten på såväl nationell som internationell nivå.