Fysioterapin gav mig nya insikter

För ett halvår sedan kom Janne Ringvall för första gången till aktiv fysioterapi på Ersta sjukhus med inriktning på mental hälsa.

Efter många års kämpande inom psykiatrin har Janne efter de här månaderna med fysioterapeutens hjälp lärt sig mer om sig själv och sitt mående än han någonsin gjort tidigare. Här berättar han om sina erfarenheter.

I kontakten med fysioterapin vid Ersta Sjukhus, har jag fått mer hjälp, fler verktyg, insikter och förståelse till varför min kropp reagerar och agerar som den gör, än vad psykiatrin någonsin har kunnat hjälpa mig med!

Med fysioterapeutens hjälp har jag förstått sambandet mellan olika trauman, PTSD, nervsystemet, hjärnan, stress och hur allting hänger ihop. Jag har fått förståelse för varför jag och min kropp inte riktigt kommer överens. Vi har även pratat mycket om kost och hälsa och vilken påverkan det har på måendet.

Till min glädje ska jag i höst få möjligheten att utöva Medicinsk Yoga och
hjälp med basal kroppskännedom för att arbeta med att acceptera min kropp och stärka min självkänsla.

Under de här sex månader jag har gått på fysioterapin har många bitar i tillvaron äntligen börjat falla på plats.

Jag känner en enorm tacksamhet i, att jag hittade rätt och att jag fått möjligheten att möta en nytänkande och insiktsfull människa i form av en fysioterapeut på Ersta Sjukhus.