"Hos oss är patienten inte en kund"

I lördagens tidning av Svenska Dagbladet porträtteras idéburen verksamhet och Ersta diakoni i form av en intervju med Anna Garpenbeck, sjuksköterska på Ersta sjukhus, och Stefan Nilsson, direktor.

I Svenska Dagbladets reportaget får man träffa Anna Garpenbeck, sjuksköterska på Ersta sjukhus. Hon har jobbat inom Ersta diakoni sedan 2003.

Hos är patienten inte en kund. Ekonomin ska gå ihop, men det är inte därför vi finns till. Vi ska bygga tillit, vara professionella och ge patienterna det mesta av vår tid. 

– Hos är patienten inte en kund. Ekonomin ska gå ihop, men det är inte därför vi finns till. Vi ska bygga tillit, vara professionella och ge patienterna det mesta av vår tid, säger Anna Garpenbeck.

Hon fortsätter: 

– Vi ska naturligtvis vara effektiva, men ingen ska tjäna pengar på att snåla eller tumma på vårdkvaliteten runt patienterna. Den privata värden är prisbaserad medan vi jobbar kvalitetsbaserat.

Direktor Stefan Nilsson, också intervjuad i reportaget, håller med. Han säger:

– Vi har en bakvänd affärslogik. Vi går igenom vad vi kan göra och sedan tittar vi på förutsättningarna och om vi kan finansiera det, inte om vi kan tjäna på det.

Idag är endast 3 procent av den vård och omsorg som bedrivs i Sverige utförd av den idéburna sektorn. Här sticker Sverige ut i den internationella statistiken i jämförelse med till exempel Norge (8 procent), Danmark (13 procent), USA (31 procent), Belgien (40 procent), Tyskland (49 procent), Schweiz (63 procent) och Holland (där 80% av äldreomsorgen drivs av idéburna aktörer. 

Vi menar att välfärden skulle bli mycket bättre med mer idéburen omsorg. För när vård och omsorg upphandlas bör långsiktig kvalitet väga tyngre än pris tycker vi.

Istället för att redan stora privata aktörer blir ännu större genom förvärv och specialisering, där de tenderar att välja antingen vård eller omsorg, skapar vi sammanhållna vårdkedjor där båda ingår.

Vi välkomnar därför regeringens initiativ till att den 2 juni lägga fram en proposition som syftar till att ändra förutsättningarna för att fler ska kunna välja idéburen
verksamhet. 

Ta del av hela artikeln på Svenska Dagbladets egna hemsida.