Ersta sjukhus växer

Sara Lindholm Larsson är chef för Sveriges största idéburna sjukhus. "Vi står väl förankrade i vår värdegrund men fortsätter samtidigt att utvecklas för att möta det ökade behovet av vård och omsorg."

Stockholm växer, vilket medför ett ökat vårdbehov. Samtidigt blir andelen äldre i samhället fler och behovet av sammanhållna vårdkedjor allt tydligare.
Ersta sjukhus, som sedan 1851 bedrivit idéburen vård, står inför en viktig och spännande tid med en ny sjukhusbyggnad som invigs i höst. Att sjukhuset drivs idéburet innebär bland annat att allt överskott återinvesteras i verksamheten, alltid med syfte att hjälpa fler.

För ett drygt år sedan tog Sara Lindholm Larsson sig an uppdraget som chef för Ersta sjukhus. Hon har tidigare arbetat i olika chefsroller bland annat på Karolinska universitetssjukhuset och på Region Stockholm Command Center, som ansvarade för att säkra skyddsutrustning till regionen under pandemin.

Tillsammans med sjukhusledningen har Sara Lindholm Larsson arbetat aktivt med riktningen för Ersta sjukhus framåt, bland annat genom att tillsätta en sjukhusövergripande chefsjuksköterska för att ytterligare öka fokus på frågor som rör patientsäkerhet och vårdkvalitet.

– Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg med värdegrunden ”Se hela människan”. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa och stötta människor i utsatta livssituationer. Vi står väl förankrade i vår värdegrund men fortsätter samtidigt att utvecklas för att möta det ökade behovet av vård och omsorg. Vårt nya sjukhus är en historisk händelse. Det kommer att finnas kvar långt efter att vi alla gått ur tiden och verksamheten kommer att påverka tusentals människors liv, säger Sara Lindholm Larsson.

Fördubblad vårdkapacitet

Ersta sjukhus är ett specialistsjukhus med patienter från hela landet även om merparten idag kommer från Stockholm.

– Vår ambition med det nya sjukhuset är att fortsätta vara en god samarbetspartner till husläkarmottagningar och akutsjukhus i Stockholm, men också att kunna ta emot fler patienter från hela landet. Vi kommer att fortsätta bedriva vårdverksamhet i våra befintliga lokaler, vilket innebär att vi fördubblar vårdkapaciteten. Ytterst handlar det om att hjälpa så många som möjligt, säger Sara Lindholm Larsson.

Framtidsvisionen för Ersta sjukhus är att kunna erbjuda flera olika sammanhållna vårdkedjor. Bland annat med fokus på den åldrande människans behov via den nya geriatriska kliniken som invigs i oktober 2023, där ASIH, Erstas hjärtmottagning och flera andra verksamheter utgör viktiga delar i vårdkedjan.

Framtidens sjukhus 1/2023, en bilaga som medföljer Dagens Medicin den 14/6, pryds av Sara Lindholm Larsson på omslaget.– Vi har även ambitionen att bredda vårt uppdrag med specialiserad gynekologi och senare även urologi. Dessutom vill vi bedriva mer verksamhet med fokus på yngre patienter och familjer, exempelvis BVC och ungdomsmottagning. Tanken är att vår verksamhet kontinuerligt ska anpassas och förändras i takt med invånarnas behov, säger Sara Lindholm Larsson.


Stabil idéburen verksamhet

Erstas värdegrund och idéburna vård och omsorg präglar hela verksamheten.
– Vår värdegrund uttrycks bland annat i hur vi agerar gentemot kollegor och patienter. Vi bedriver vård med tydliga influenser från Ersta diakonis ursprung i den diakonala verksamheten som tog hand om utsatta människor i 1850-talets Stockholm. Allt överskott går tillbaka till verksamheten, vilket ger oss drivkraft och medel att växa för att kunna hjälpa fler, säger Sara Lindholm Larsson.

Den idéburna organisationen är även en styrka utifrån ett medarbetarperspektiv. Ersta sjukhus karaktäriseras av en låg personalomsättning, exempelvis har 85 procent av sjuksköterskorna arbetat på sjukhuset i minst två år.

– Det resulterar i trygga medarbetargrupper och en prestigelös organisation där patienterna känner sig trygga och sedda. Vi har höga resultat inom kvalitet, såväl medicinskt som i hur patienterna upplever den vård de får hos oss, avslutar Sara Lindholm Larsson.

Om Ersta sjukhus

  • Grundat 1851 på Kungsholmen i Stockholm. Först ut med att utbilda sjuksköterskor i Sverige.
  • Forskning och innovation har alltid varit en viktig del av verksamheten. Ersta sjukhus är en universitetssjukvårdsenhet sedan 2021 med tre uppdrag; att bedriva vård, forskning och utbildning. Forskningen bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet.
  • Välkomnar första patienten till nya sjukhusbyggnaden på Södermalm i Stockholm i början av augusti.
  • Ersta sjukhus bedriver idag specialistvård inom kirurgi och anestesi, medicin, palliativ vård för barn och vuxna, samt röntgen, rehabilitering och primärvård.
  • Ett äldrecentrum med en geriatrisk klinik öppnar oktober 2023.

Om Ersta sjukhus

Ersta sjukhus, entré Folkungagatan

Nytt sjukhus öppnat

Ersta sjukhus, Sveriges största idéburna sjukhus, fördubblar sin kapacitet med en helt ny sjukhusbyggnad på Södermalm i Stockholm. Läs mer här>>

Patientmöte med läkare

Ersta sjukhus startar gynekologimottagning

Ersta sjukhus fortsätter bredda sitt erbjudande för att kunna hjälpa så många som möjligt. Läs mer här>>

Historisk bild från Ersta sjukhus

Ersta sjukhus – över 170 år av erfarenheter

Visste du att Sveriges första sjuksköterskor utbildades inom Ersta diakoni? Läs mer om Ersta sjukhus gedigna historia här>>