sarahemmets innergård

Ersta äldreomsorg

”Jag har ett enormt stöd i mina kollegor”

Sjuksköterskan Joanna Dunder hade bestämt sig, hon skulle inte jobba på ett äldreboende och definitivt inte inom demensområdet. Trots det arbetar hon idag på en demensavdelning på Erstas äldreboende Sarahemmet, ett val hon inte ångrar. "Jag är så glad att jag är just här. Här utvecklas jag och lär mig nytt hela tiden."

Under studietiden på Marie Cederschiölds högskola gjorde Joanna en praktikperiod på Sarahemmet i Nacka. Bilden av hur det är att jobba på ett äldreboende ändrades. Så pass mycket att hon som nyutexaminerad sjuksköterska valde att stanna kvar.
- Det är ett fantastiskt roligt arbete. Vi i teamet har roligt ihop och alla är måna om att de boende ska få en så god omvårdnad som möjligt, säger Joanna.

bild på sjuksköterskan joanna dunderSitter med vid frukosten

Arbetsdagen inleds med att Joanna går igenom morgonrapporten för att se vad som hänt under kvällen och natten. Sedan går hon ut på avdelningarna och hälsar på kollegor och kollar läget med de äldre. En del dagar följer rond och rondarbete, det kan vara att sätta in nya läkemedel, göra såromläggningar eller insulinadministration. Hon försöker även hinna att sitta med vid frukosten för att prata med kollegor och boende.

Arbetet kräver att hon är uppmärksam, exempelvis på små skillnader i de boendes mående. Här har hon stor hjälp av omsorgspersonalen.
-De är mycket viktiga för de känner de äldre så väl, de märker direkt när något inte är som det brukar. De fångar upp och berättar om någon kanske har sovit dåligt eller verkar tröttare än vanligt.

Teamarbete är viktigt

Att all personal på ett äldreboende jobbar nära varandra är därför centralt. Det gäller inte bara mellan sjuksköterskor och omvårdnads- och rehabpersonal, utan även inom sjuksköterskegruppen.
-Jag har ett enormt stöd i mina sjuksköterskekollegor. Vi jobbar i samma rum, och det är högt i tak. Vi kan be varandra om hjälp och bolla knepigare frågor. Och är det en svår fråga är läkaren alltid bara ett samtal bort.

Med en demensdiagnos följer symtom som exempelvis oro och irritation. Det kan göra att vissa arbetsdagar blir lite extra stökiga.
-Trots det kan det bli en toppendag för att vi i teamet haft roligt och upplevt att vi löst svåra situationer ihop. Men även de små sakerna kan göra arbetsdagen extra bra, som att ta sig tiden att sitta en stund med någon ute på gården och småprata lite. Det är så givande.