Kerstin Ivéus utsedd till Årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad

Det är föreningen SFPO, Sjuksköterskor för Palliativ omvårdnad som har gett henne den fina utmärkelsen.

Dagens Medicin uppmärksammar händelsen.

Kerstin Ivéus jobbar som barnsjuksköterska på Ersta sjukhus barnhospice Lilla Erstagården. 50 procent med barnpalliativ vård, 50 procent som syskonstödjare.
– Det känns jättefint att den barnpalliativa vården lyfts på det här sättet, säger hon i Dagens Medicin.
– Runt 500 barn dör i Sverige varje år, och väldigt många påverkas. När ett barn går bort måste livet göras om och en ny mening skapas. Ofta är det syskonen som får bli den enda meningen för föräldrar, och det kan vara väldigt tungt. Att få arbeta med att hjälpa just syskonen känns väldigt viktigt.

Artikeln i Dagens Medicin i sin helhet.
Här kan du nomineringen.
Intervju i Mitti Stockholm Kerstin stöttar barnen som hamnar i cancerns skugga