tre äldre personer spelar fia med knuff

Ersta äldreboende

”Levnadsberättelsen är grunden för vårt arbete”

På Erstas äldreboenden bor många med Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar. Alla har de levt sina liv på vitt skilda sätt – något som också ska spegla den vård och omsorg de får hos oss.

– Levnadsberättelsen är grunden för vårt arbete.
Det säger Petra Holmberg, enhetschef på äldreboendet Sarahemmet i Nacka utanför Stockholm. Hon syftar på det sätt man redan vid flytten till Sarahemmet fångar upp så mycket information som möjligt om den äldre. Vad har det funnits för intressen genom livet? Vad har fått personen att känna sig extra avkopplad, levande och lycklig? Hur såg uppväxten ut – med djur på landet, i en bohemisk miljö eller med ett stort idrottsintresse?

Allt vi får veta ger oss nycklar att kommunicera och skapa meningsfullhet

Om inte personen själv kan berätta, kan anhöriga hjälpa till.
– Allt vi får veta ger oss nycklar att kommunicera och skapa meningsfullhet, lugn och trygghet för den äldre. Det är grundbulten i en personcentrerad vård och omsorg, att utgå ifrån varje enskild individ. En del tappar den egna förmågan att kommunicera och när man inte längre själv kan uttrycka sig blir levnadsberättelsen än viktigare, säger Petra Holmberg.

man ser baksidan av en rullstol framför en hage med getterViktigt att fånga upp oro och ångest

Med en kognitiv sjukdom följer ofta oro och ångest. En viktig del i omvårdnaden är att fånga upp när personen får orossymtom och försöka hitta lösningar som fungerar lugnande för den enskilda individen.
– Om vi vet att en person växt upp på en gård med djur och odlingar kan vi ta oss till en miljö som ger välbekanta synintryck och dofter. Kanske tar vi en promenad till en bondgård eller så kan vi gå ut och mata kaninerna på vår gård. Vi kan också pyssla med växterna i trädgården. För någon annan fungerar en promenad bättre. Ytterligare någon blir lugn av att måla. Ibland kan oron i stället bero på att det under en dag blivit för mycket aktivitet och intryck, då mår man bäst av att vila en stund, säger Petra Holmberg.

Allt behöver få ta tid

Mycket i bemötandet av en person med en kognitiv sjukdom handlar om vara här och nu, inte i något som händer om en timme eller nästa vecka.
– Som medarbetare behöver man vara tålmodig. Inte skynda på eller ta över ett samtal, heller inte ställa fler frågor på en gång eller fylla i när talet sviker. Ibland kan ett svar dröja, det kan ta en halv minut att förstå en fråga, ytterligare en halv minut att fundera ut ett svar, och slutligen lika lång tid att formulera det.

Mycket i bemötandet av en person med en kognitiv sjukdom handlar om vara här och nu

Miljön på en avdelning där det bor personer med kognitiva sjukdomar behöver vara genomtänkt. Eftersom personerna har svårt när det blir för många intryck är faktorer som färger, belysning och ljudbild viktiga. Särskilt viktigt är det att tänka till kring måltidssituationen, då allt behöver främja lusten att äta och matron.
– Det kan handla om att tallriken ska ha en annan färg än bordet för att vara en signal som guidar och påminner den äldre om att maten på tallriken finns där. Vi strävar också efter att minimera andra ljud, som skrammel med porslin i köket och ser till att stänga av musik och tv-apparater. Annat kan vara att ljuset från fönstret inte ska vara bländande eller att ett bord är för blankt och ger reflexer.

Ersta jobbar för att bli helt Stjärnmärkta

För att garantera god vård och omsorg för personer med kognitiva sjukdomar arbetar alla Erstas äldreboenden, hemtjänster och dagverksamheter med att uppnå kvalitetsstämpeln Stjärnmärkt. Utmärkelsen kan en verksamhet få när över 80 procent av medarbetarna har tagit del av ett gediget utbildningspaket och sedan aktivt använder en checklista som säkerställer att man arbetar personcentrerat.

Det är härligt när man lyckas fånga närvaron och nå fram till en person.

Utmärkelsen gäller under ett år, och för att fortsätta få vara Stjärnmärkta behöver nyanställd personal hela tiden få ta del av samma utbildning så att samma höga andel av medarbetarna har utbildningen. Alla medarbetare på Erstas äldreboende ska gå utbildningen, även de som inte arbetar på avdelningar för kognitiva sjukdomar.

Ett viktigt arbete

Att arbeta med personer med Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar kan ha sina utmaningar, men för Petra Holmberg väger fördelarna solklart över.
– Jag brinner för det här. Det är härligt när man lyckas fånga närvaron och nå fram till en person. Att vara med och skapa ett lugn. Även om vi inte alltid kan kommunicera med ord, så kan man nå fram till varandra genom att bara finnas och sitta bredvid, och känna att vi uppnår ett välbefinnande i stunden, avslutar Petra Holmberg.