Ersta sjukhus

Ny enhet för specialiserad rehabilitering på Ersta sjukhus

I mitten av maj planerar Ersta sjukhus att öppna en ny enhet för specialiserad rehabilitering.

Med inriktningen specialiserad rehabilitering efter akutsjukvård innebär att vi kommer att kunna avlasta akutsjukhusen genom att ta emot patienter som behöver inneliggande rehabilitering efter kirurgiska ingrepp, medicinska behandlingar eller akut sjukdom.

Gruppbild specrehab ledning.jpg- Vi är så glada att nu kunna välkomna dessa patienter hos oss och ge dem möjlighet till en aktiv rehabilitering. Behovet av vårdplatser inom specialiserad rehab är stort och det känns väldigt bra att kunna avlasta den hårt belastade akutsjukvården i Stockholm. Vi har också en unik möjlighet till effektiv samverkan mellan våra olika kliniker på Ersta sjukhus – något som verkligen kommer patienten till gagn, säger Charlotte Julius, verksamhetschef Geriatriska kliniken på Ersta sjukhus.

Avdelningen för Specialiserad rehab blir en del av Geriatriska kliniken och har 22 vårdplatser. Vi kommer att ta emot patienter som behöver och kan tillgodogöra sig rehabilitering efter olika operationer och medicinska behandlingar med ett komplicerat efterförlopp.

- Specialiserad rehabilitering innebär att patienten får tillgång till ett multiprofessionellt team bestående av specialistläkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Därutöver har teamen tillgång till dietist, logoped och psykolog. Alla patienter erbjuds daglig träning anpassat efter deras behov, både i grupp och individuell träning, avslutar Charlotte Julius.

**Bild på Specialiserad rehabiliterings ledningsgrupp, från vänster: Julia Gyhagen, specialistläkare, Alexis Wärmländer, överläkare, Maria Nordin, vårdenhetschef, Maria Frodig, medicinskt ansvarig läkare, Charlotte Julius, verksamhetschef och Sunna Koskinen, paramedicinsk chef.


Enheten för Specialiserad rehab planerar att öppna i mitten på maj på plan 4 i Ersta sjukhus på Fjällgatan 44.