Överläkare Camilla Wijkström tar klivet in i forskarvärlden

Forskningsprojektet som Camilla är en del av kommer samla filmer från koloskopier på patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

– Det känns roligt att få fördjupa sig inom något jag sysslar med till vardags – och bidra till att utveckla området. Efter snart 20 år som läkare känns det spännande att ta mig an mitt område från ett vetenskapligt perspektiv.

– Målet är att skapa en databas som kan ligga till grund för en AI som kan hjälpa endoskopister att tolka slemhinneförändringar. Hos kroniskt sjuka ser tarmen ärrig ut och det kan vara svårt att veta vad man ska titta efter. På Ersta sjukhus finns mycket god erfarenhet av mag- och tarmsjukdomar och det känns bra att vi kan bidra med vår kunskap.

På Ersta sjukhus är hon långt ifrån ensam att forska då här finns en universitetssjukvårdsenhet där forskning och utbildning genomsyrar arbetet.

– Jag har många kollegor, inte minst kvinnliga, som forskar. På sjukhuset har vi ett stort underlag av patienter och en välfungerande forskningsavdelning. Här finns stora möjligheter att utveckla sig själv och att med sin forskning bidra till vård av god kvalitet berättar Camilla Wijkström.