”På Ersta äldreomsorg ska alla känna sig välkomna”

Ersta diakonis socialchef Ann-Sofi Wetterstrand vill att den som bor på våra äldreboenden ska få fortsätta vara sig själv, bestämma över sitt eget liv och bli bemött som den unika människa hon är.

– Vi lyssnar till de boendes livsberättelser, vi tar reda på hur de vill ha det här och nu, sedan anpassar vi efter deras förutsättningar, berättar hon.

Ibland innebär det att en person plötsligt vill göra saker som aldrig tidigare har varit ett intresse, ibland precis tvärtom – att saker som varit viktiga tidigare i livet inte längre är det.

Väl omhändertagen på Ersta äldreomsorg

Det blir många fina livsberättelser, till exempel kvinnan som levt ett mycket hårt liv innan hon kom Ersta äldreomsorg. Hon sa till personalen att hon aldrig tidigare haft det så fint eller blivit så väl omhändertagen. Eller mannen som förstod att här får alla vara den de vill, och för första gången i sitt liv vågade visa sig sminkad och klädd i kvinnokläder.

Ann-Sofi Wetterstrand.jpg

 Ersta diakoni försöker implementera den senaste forskningen i vår äldreomsorg. Det ger specialistkunskap och medarbetarna rätt kompetens för att bemöta de boende på bästa sätt. Utgångspunkten är vad ett gott åldrande är och vad som ger hälsa. Vilka faktorer som påverkar och vilka miljöer som är bra. Aktuell forskning visar att fysisk aktivitet, bra måltider, social samvaro, natur, kultur och möjlighet till delaktighet för en meningsfull vardag är de viktiga komponenterna. Utifrån det planerar vi vår omsorg individuellt, med utgångspunkt i varje persons egna önskemål och förutsättningar. 

Stimulans för alla sinnen

– I våra miljöer ska det finnas stimulans för alla sinnen. Det ska gå att se, känna, titta och röra. Men det behöver inte vara för tillrättalagt, för perfekt. Det ska finnas utrymme för boende att få hjälpa till, att kunna fixa med ett visset blad på en blomma, plocka fram saker eller rätta till kuddar, säger Ann-Sofi Wetterstrand. 

Personalen äter med de boende så att de kan hjälpa dem som behöver det. Det är också ett sätt att umgås, och i de fall de boende själva inte har förmågan att plocka upp samtalstrådar hjälper personalen till med att få samtal att flyta. Måltiden ska vara trevlig, social och en naturlig samlingspunkt. De som vill och kan hjälper till med förberedelser, dukning och disk.

Vi individanpassar måltidernas storlek och näringsinnehåll

Dessutom har vår dietist tillsammans med vår leverantör arbetat fram ett eget koncept för att individanpassa måltidernas storlek och näringsinnehåll.

Vågar prata om döden

En del av arbetet handlar om att stödja de anhöriga så att de får kunskap, förståelse och acceptans för sjukdomar som deras nära har. Det skapar förtroende och tillit.

– Vi är inte rädda för att prata om döden med dem och med de boende. Det är ett faktum att när man kommer till oss så är det i slutet av livet och då är det viktigt att man förstår det och är överens om hur man vill att den sista tiden i livet ska vara. 

– Ersta diakonis värdegrund ”Se hela människan” är en kompass för hur vi bemöter människor, vare sig det är boende, anhöriga eller arbetskamrater, säger Ann-Sofi Wetterstrand.