På Ersta sjukhus ser vi digitaliseringen som en möjliggörande kraft som höjer vår kvalitet och hjälper oss att jobba än mer personcentrerat. Denna robot är det senaste exemplet på detta.

På Ersta sjukhus har man tillsammans med Sirenia börjat använda en robot för att överföra medicinska patientdata från patientjournalen till SWIBREG, ett nationellt kvalitetsregister för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

– En arbetsuppgift som tidigare tog åtskillig tid och involverade datainhämtning och överföring mellan flera olika personer i två olika system har nu reducerats till ett par enkla knapptryck, säger Adam Carstens, verksamhetschef Medicinkliniken. 

Roboten har testats under hösten med mycket goda resultat.

– Vi är väldigt nöjda med robotens arbete. Just nu tittar vi på hur vi ytterligare kan förfina och utveckla antalet parametrar som förs över i SWIBREG, men redan som det är så avlastar den nya programvaran oss mycket. Administrationen har minskat och mer tid kan ägnas åt patienterna. Dessutom säkras datakvaliteten i inrapporteringarna och risken för fel minskar, fortsätter Adam Carstens.

Det här är framtiden. 

På Ersta sjukhus tittar man nu på andra användningsområden för roboten där den kan förenkla och minska tidsåtgången för manuell administration.

– Det här är framtiden. Arbetet med den här RDA:n (Robotic Desktop Automation) öppnar upp fler dörrar för hur vi kan skapa lösningar i system som kräver väldigt många knapptryckningar, säger Disa Davidsson, systemförvaltare.